Inglese | Frasario - Viaggi | Salute

Salute - Emergenza

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
I need to go to the hospital.
Chiedere di essere portati in ospedale
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
I feel sick.
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
I need to see a doctor immediately!
Chiedere cure mediche immediate
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Help!
Gridare soccorso
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Call an ambulance!
Richiedere un'ambulanza

Salute - Dal dottore

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
It hurts here.
Mostrare dove fa male
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
I have a rash here.
Mostrare dove hai uno sfogo
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
I have a fever.
Dire che hai la febbre
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
I have a cold.
Dire che hai il raffreddore
ฉันไอ (Chan I.)
I have a cough.
Dire che hai la tosse
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
I am tired all the time.
Dire che ultimamente sei sempre stanco
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
I feel dizzy.
Dire che hai il capogiro
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
I don't have any appetite.
Dire che non hai voglia di mangiare
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
I can't sleep at night.
Dire che non riesci a dormire di notte
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
An insect bit me.
Supporre che le tue condizioni dipendano dalla puntura di un insetto
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
I think it's the heat.
Supporre che le tue condizioni dipendano dal caldo
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
I think that I have eaten something bad.
Supporre che le tue condizioni dipendano da qualcosa che hai mangiato
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
My _[body part]_ hurts.
Dire quale parte del corpo ti fa male
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
I can't move my _[body part]_.
Dire quale parte del corpo è immobilizzata
...หัว...(hua)
... head ...
Parte del corpo
...ส่วนท้อง...(suan tong)
... stomach ...
Parte del corpo
...แขน... (kan)
... arm ...
Parte del corpo
...ขา... (kha)
... leg ...
Parte del corpo
...หน้าอก... (na-aok)
... chest ...
Parte del corpo
...หัวใจ... (hua-jai)
... heart ...
Parte del corpo
...คอ... (kor)
... throat ...
Parte del corpo
...ตา... (ta)
... eye ...
Parte del corpo
...หลัง...(lung)
... back ...
Parte del corpo
...เท้า... (tao)
... foot ...
Parte del corpo
...แขน...(kan)
... hand ...
Parte del corpo
...หู...(hoo)
... ear ...
Parte del corpo
...ลำไส้... (lum sai)
... bowels ...
Parte del corpo
...ฟัน... (fun)
... tooth ...
Parte del corpo
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
I have diabetes.
Dire che hai il diabete
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
I have asthma.
Dire che hai l'asma
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
I have a heart condition.
Dire che soffri di problemi di cuore
ฉันท้อง (Chan tong.)
I'm pregnant.
Dire che sei incinta
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
How many times a day should I take this?
Chiedere il dosaggio di una medicina
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Is it contagious?
Chiedere se la malattia è trasmissibile ad altre persone
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Can I stay in the sun/go swimming/do sports/drink alcohol?
Chiedere se puoi comunque continuare a fare certe attività nonostante la malattia
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Here are my insurance documents.
Mostrare i tuoi documenti assicurativi
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
I don't have health insurance.
Dire che non sei coperto da un'assicurazione sanitaria
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
I need a sick note.
Chiedere al dottore un certificato per attestare la tua malattia
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
I feel a bit better.
Dire che le tue condizioni sono migliorate
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
It has gotten worse.
Dire che le tue condizioni stanno peggiornado
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
It's the same as before.
Dire che le tue condizioni non sono cambiate

Salute - Farmacia

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
I would like to buy some___.
Comprare un prodotto
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
painkillers
Medicina
เพนิซิลิน (penicilin)
penicillin
Medicina
แอสไพริน (aspirin)
aspirin
Medicina
อินซูลิน (insulin)
insulin
Medicina
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
ointment
Medicina
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
sleeping pills
Medicina
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
sanitary pads
Prodotto medicinale
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
disinfectant
Prodotto medicinale
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
band aids
Prodotto medicinale
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
bandages
Prodotto medicinale
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
birth control pills
Prodotto medicinale
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
condoms
Altri prodotti
ครีมกันแดด (cream gun dad)
sun protection
Altri prodotti

Salute - Allergie

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
I'm allergic to ___.
Dire che sei allergico a qualcosa
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
pollen
Allergia
ขนสัตว์ (kon sud)
animal hair
Allergia agli animali
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
bee stings/wasp stings
Allergia agli insetti
ตัวเห็บ (tua heb)
dust mites
Allergia
รา (ra)
mold
Allergia
ยางดิบ (yang dib)
latex
Allergia
เพนิซิลิน (penicilin)
penicillin
Allergia ad un farmaco
ถั่ว (tua)
nuts/peanuts
Allergia al cibo
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
sesame seeds/sunflower seeds
Allergia al cibo
ไข่ (kai)
egg
Allergia al cibo
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
seafood/fish/shellfish/shrimps
Allergia al cibo
แป้ง (pang)
flour/wheat
Allergia al cibo
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
milk/lactose/dairy
Allergia al cibo
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
gluten
Allergia al cibo
ถั่วเหลือง (tua leung)
soy
Allergia al cibo
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
leguminous plants/beans/peas/corn
Allergia al cibo
เห็ด (hed)
mushrooms
Allergia al cibo
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
fruit/kiwi/coconut
Allergia al cibo
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
ginger/cinnamon/coriander
Allergia al cibo
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
chives/onions/garlic
Allergia al cibo
แอลกอฮอล์ (alcohol)
alcohol
Allergia al cibo