Coreano | Frasario - Viaggi | Salute

Salute - Emergenza

ฉันต้องไปที่โรงพยาบาล (Chan tong pai rong payaban.)
Chiedere di essere portati in ospedale
ฉันรู้สึกไม่สบาย (Chan roo suek mai sa buy.)
ฉันต้องไปหาหมอโดยทันที (Chan tong pai ha mor tun tee!)
Chiedere cure mediche immediate
ช่วยด้วย! (Chuay duay!)
Gridare soccorso
เรียกรถพยาบาลเร็ว! (Reak rod pa ya ban rew!)
Richiedere un'ambulanza

Salute - Dal dottore

ฉันเจ็บตรงนี้ (Chan jeb trong nee.)
Mostrare dove fa male
ฉันมีผื่นคันตรงนี้ (Chan mee puen kun trong nee.)
Mostrare dove hai uno sfogo
ฉันมีไข้ (Chan mee kai.)
Dire che hai la febbre
ฉันเป็นหวัด (Chan pen whad.)
Dire che hai il raffreddore
ฉันไอ (Chan I.)
Dire che hai la tosse
ฉันมีรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา (Chan mee ar-garn neuy talord wela.)
Dire che ultimamente sei sempre stanco
ฉันรู้สึกมึนหัว (Chan roo suek muen hua.)
Dire che hai il capogiro
ฉันรู้สึกเบื่ออาหาร (Chan roo-suek buer arhan.)
Dire che non hai voglia di mangiare
ฉันนอนไม่หลับทั้งคืน (Chan norn mai lhub tung keun.)
Dire che non riesci a dormire di notte
แมลงกัดฉัน (Ma-lang gud chan.)
Supporre che le tue condizioni dipendano dalla puntura di un insetto
ฉันคิดว่ามันเป็นเพราะความร้อน (Chan kid wa mun pen prau kwam ron.)
Supporre che le tue condizioni dipendano dal caldo
ฉันคิดว่าฉันกินอะไรไม่ค่อยดีลงไป (Chan kid wa chan gin arai mai koi dee long pai.)
Supporre che le tue condizioni dipendano da qualcosa che hai mangiato
ส่วน_[อวัยวะ]_ของฉันเจ็บ (Suan_[body part]_kong chan jeb.)
Dire quale parte del corpo ti fa male
_[อวัยวะ]_ของฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( ___kong chan mai sa mart kleun wai dai.)
Dire quale parte del corpo è immobilizzata
...หัว...(hua)
Parte del corpo
...ส่วนท้อง...(suan tong)
Parte del corpo
...แขน... (kan)
Parte del corpo
...ขา... (kha)
Parte del corpo
...หน้าอก... (na-aok)
Parte del corpo
...หัวใจ... (hua-jai)
Parte del corpo
...คอ... (kor)
Parte del corpo
...ตา... (ta)
Parte del corpo
...หลัง...(lung)
Parte del corpo
...เท้า... (tao)
Parte del corpo
...แขน...(kan)
Parte del corpo
...หู...(hoo)
Parte del corpo
...ลำไส้... (lum sai)
Parte del corpo
...ฟัน... (fun)
Parte del corpo
ฉันเป็นเบาหวาน (Chan pen bao whan)
Dire che hai il diabete
ฉันเป็นโรคหอบหืด (Chan pen roke hob hued.)
Dire che hai l'asma
ฉันเป็นโรคหัวใจ (Chan pen roke hua jai.)
Dire che soffri di problemi di cuore
ฉันท้อง (Chan tong.)
Dire che sei incinta
ฉันต้องกินยานี้วันละกี่ครั้งต่อวัน? (Chan tong kin ya nee wun la kee krung tor wun?)
Chiedere il dosaggio di una medicina
มันสามารถติดผู้อื่นได้หรือเปล่า? (Mun samard tid poo auen dai rue plao?)
Chiedere se la malattia è trasmissibile ad altre persone
ฉันสามารถโดดแดด/ว่ายน้ำ/เล่นกีฬา/ดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือเปล่า? (Chan samard don-dad/wai-nam/len-kee-la/duem alcohol dai rue plao?)
Chiedere se puoi comunque continuare a fare certe attività nonostante la malattia
นี่เป็นเอกสารประกันภัยของฉัน (Nee pen ake-ka-sarn prakan-pai kong chan.)
Mostrare i tuoi documenti assicurativi
ฉันไม่มีการประกันสุขภาพ (Chan mai mee karn pra-kan sook-ka-parb.)
Dire che non sei coperto da un'assicurazione sanitaria
ฉันต้องการจดหมายแพทย์ (Chan tong karn jod-mai pad.)
Chiedere al dottore un certificato per attestare la tua malattia
ฉันรู้สึกดีขึ้นเล็กน้อย (Chan roo-suek dee kuen lek-noi.)
Dire che le tue condizioni sono migliorate
อาการฉันแย่ลง (Ar-kan chan yae long.)
Dire che le tue condizioni stanno peggiornado
อาการของฉันเหมือนเดิม (Ar-kan kong chan mhern derm.)
Dire che le tue condizioni non sono cambiate

Salute - Farmacia

ฉันต้องการซื้อ___. (Chan tong karn sue____.)
Comprare un prodotto
ยาแก้ปวด (ya-kae-puad)
Medicina
เพนิซิลิน (penicilin)
Medicina
แอสไพริน (aspirin)
Medicina
อินซูลิน (insulin)
Medicina
ขี้ผึ้ง (kee-pueng)
Medicina
ยานอนหลับ (ya-norn-lhub)
Medicina
ผ้าอนามัย (pa a-na-mai)
Prodotto medicinale
สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค (sarn tee chai ka chue rok)
Prodotto medicinale
ผ้าพันแผล (pa pun plae)
Prodotto medicinale
ผ้าพันแผล (pa pan plae)
Prodotto medicinale
ยาคุมกำเนิด (ya koom gub-nerd)
Prodotto medicinale
ถุงยางอนามัย (toong yang a-na mai)
Altri prodotti
ครีมกันแดด (cream gun dad)
Altri prodotti

Salute - Allergie

ฉันแพ้___ (Chan pae__.)
Dire che sei allergico a qualcosa
ละอองเกสรดอกไม้ (la oong kae-sorn dork mai.)
Allergia
ขนสัตว์ (kon sud)
Allergia agli animali
ผึ้งหรือตัวต่อย (pueng/tua toi)
Allergia agli insetti
ตัวเห็บ (tua heb)
Allergia
รา (ra)
Allergia
ยางดิบ (yang dib)
Allergia
เพนิซิลิน (penicilin)
Allergia ad un farmaco
ถั่ว (tua)
Allergia al cibo
เมล็ดงา/เมล็ดดอกทานตะวัน (ma led)
Allergia al cibo
ไข่ (kai)
Allergia al cibo
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/koong)
Allergia al cibo
แป้ง (pang)
Allergia al cibo
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนม (nom/lactose/nom)
Allergia al cibo
โปรตีนจากข้าว (protein kao)
Allergia al cibo
ถั่วเหลือง (tua leung)
Allergia al cibo
พืช/ถั่ว/ข้าวโพด (pued/tua/kao-pode)
Allergia al cibo
เห็ด (hed)
Allergia al cibo
ผลไม้/กีวี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Allergia al cibo
ขิง/ซินนามอน/ผักชี (king/cinnamon/puk shee)
Allergia al cibo
กุ้ยช่าย/หัวหอม/กระเทียม (kui-chai/hua-horm/kra-tiam)
Allergia al cibo
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Allergia al cibo