Svedese | Frasario - Viaggi | Salute

Salute - Emergenza

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Jag måste fara till sjukhuset.
Chiedere di essere portati in ospedale
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Jag mår illa.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Jag måste till en doktor med en gång!
Chiedere cure mediche immediate
救命!(jiùmìng!)
Hjälp!
Gridare soccorso
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Ring efter ambulansen!
Richiedere un'ambulanza

Salute - Dal dottore

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Det gör ont här.
Mostrare dove fa male
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Det kliar här.
Mostrare dove hai uno sfogo
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Jag har feber.
Dire che hai la febbre
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Jag är förkyld.
Dire che hai il raffreddore
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Jag har hosta.
Dire che hai la tosse
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Jag är trött hela tiden.
Dire che ultimamente sei sempre stanco
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Jag känner mig snurrig.
Dire che hai il capogiro
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Jag har ingen aptit.
Dire che non hai voglia di mangiare
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Jag kan inte sova om nätterna.
Dire che non riesci a dormire di notte
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Jag blev biten av en insekt.
Supporre che le tue condizioni dipendano dalla puntura di un insetto
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Jag tror att det är värmen.
Supporre che le tue condizioni dipendano dal caldo
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Jag tror att jag har ätit något olämpligt.
Supporre che le tue condizioni dipendano da qualcosa che hai mangiato
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Jag har ont i _[kroppsdel]_.
Dire quale parte del corpo ti fa male
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Jag kan inte röra på _[kroppsdel]_.
Dire quale parte del corpo è immobilizzata
…头…(…tóu…)
... huvudet ...
Parte del corpo
…胃…(…wèi…)
... magen ...
Parte del corpo
…手臂…(…shǒubì…)
... armen ...
Parte del corpo
…腿…(…tuǐ…)
... benet ...
Parte del corpo
…胸…(…xiōng…)
... bröstet ...
Parte del corpo
…心脏…(…xīnzàng…)
... hjärtat ...
Parte del corpo
…喉咙…(…hóulóng…)
... halsen ...
Parte del corpo
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... ögat ...
Parte del corpo
…背…(…bèi…)
... ryggen ...
Parte del corpo
…脚…(…jiǎo…)
... foten ...
Parte del corpo
…手…(…shǒu…)
... handen ...
Parte del corpo
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... örat ...
Parte del corpo
…肠…(…cháng…)
... tarmen ...
Parte del corpo
…牙…(…Yá…)
... en tand ...
Parte del corpo
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Jag har diabetes.
Dire che hai il diabete
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Jag har astma.
Dire che hai l'asma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Jag har hjärtbesvär.
Dire che soffri di problemi di cuore
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Jag är gravid.
Dire che sei incinta
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Hur många gånger per dag ska jag ta det här?
Chiedere il dosaggio di una medicina
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Är det smittsamt?
Chiedere se la malattia è trasmissibile ad altre persone
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Kan jag vistas i solen/bada/sporta/dricka alkohol?
Chiedere se puoi comunque continuare a fare certe attività nonostante la malattia
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Här är mina försäkringspapper.
Mostrare i tuoi documenti assicurativi
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Jag har ingen sjukförsäkring.
Dire che non sei coperto da un'assicurazione sanitaria
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Jag behöver ett läkarintyg.
Chiedere al dottore un certificato per attestare la tua malattia
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Jag känner mig lite bättre.
Dire che le tue condizioni sono migliorate
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Det har blivit sämre.
Dire che le tue condizioni stanno peggiornado
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Det är på samma sätt som innan.
Dire che le tue condizioni non sono cambiate

Salute - Farmacia

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Jag skulle vilja köpa ___.
Comprare un prodotto
止痛片(zhǐtòng piàn)
huvudvärkstabletter
Medicina
青霉素(qīngméisù)
penicillin
Medicina
阿司匹林(āsīpīlín)
aspirin
Medicina
胰岛素(yídǎosù)
insulin
Medicina
软膏(ruǎngāo)
salva
Medicina
安眠药(ānmiányào)
sömnpiller
Medicina
卫生巾(wèishēng jīn)
dambindor
Prodotto medicinale
消毒剂(xiāodú jì)
desinfektionsmedel
Prodotto medicinale
创可贴(chuàngkětiē)
plåster
Prodotto medicinale
绷带(bēngdài)
bandage
Prodotto medicinale
避孕药(bìyùn yào)
P-piller
Prodotto medicinale
避孕套(bìyùn tào)
kondomer
Altri prodotti
防晒霜(fángshài shuāng)
solskydd
Altri prodotti

Salute - Allergie

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Jag är allergisk mot/för ___.
Dire che sei allergico a qualcosa
花粉(huāfěn)
pollen
Allergia
动物皮毛(dòngwù pímáo)
djurhår
Allergia agli animali
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
bistick/getingstick
Allergia agli insetti
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
kvalster
Allergia
霉菌(méijūn)
mögel
Allergia
橡浆(xiàng jiāng)
latex
Allergia
青霉素(qīngméisù)
penicillin
Allergia ad un farmaco
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
nötter/jordnötter
Allergia al cibo
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sasamfrön/solrosfrön
Allergia al cibo
鸡蛋(jīdàn)
ägg
Allergia al cibo
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
skaldjur/fisk /räkor
Allergia al cibo
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
mjöl/vete
Allergia al cibo
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
mjölk/laktos/mjölkprodukter
Allergia al cibo
面筋(miànjīn)
gluten
Allergia al cibo
大豆(dàdòu)
soja
Allergia al cibo
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
baljväxter/bönor/ärtor/majs
Allergia al cibo
蘑菇(mógū)
svamp
Allergia al cibo
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
frukt/kiwi/kokosnöt
Allergia al cibo
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
ingefära/kanel/koriander
Allergia al cibo
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
gräslök/lök/vitlök
Allergia al cibo
酒精(jiǔjīng)
alkohol
Allergia al cibo