Nederlandese | Frasario - Viaggi | Salute

Salute - Emergenza

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Ik moet naar het ziekenhuis
Chiedere di essere portati in ospedale
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Ik voel me niet lekker.
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Ik moet onmiddelijk naar de dokter!
Chiedere cure mediche immediate
救命!(jiùmìng!)
Help!
Gridare soccorso
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Bel een ambulance!
Richiedere un'ambulanza

Salute - Dal dottore

这里疼。(zhèlǐ téng.)
Het doet hier pijn.
Mostrare dove fa male
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Ik heb hier uitslag.
Mostrare dove hai uno sfogo
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Ik heb koorts.
Dire che hai la febbre
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Ik heb een verkoudheid.
Dire che hai il raffreddore
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Ik moet hoesten.
Dire che hai la tosse
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Ik ben constant moe.
Dire che ultimamente sei sempre stanco
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Ik ben duizelig.
Dire che hai il capogiro
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Ik heb geen etenslust.
Dire che non hai voglia di mangiare
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Ik kan 's nachts niet slapen.
Dire che non riesci a dormire di notte
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Een insect heeft me gestoken.
Supporre che le tue condizioni dipendano dalla puntura di un insetto
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Ik denk dat het de hitte is.
Supporre che le tue condizioni dipendano dal caldo
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Ik denk dat ik iets verkeerds gegeten heb
Supporre che le tue condizioni dipendano da qualcosa che hai mangiato
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Mijn _[lichaamsdeel]_ doet pijn.
Dire quale parte del corpo ti fa male
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Ik kan mijn _[lichaamsdeel]_ niet bewegen.
Dire quale parte del corpo è immobilizzata
…头…(…tóu…)
... hoofd ...
Parte del corpo
…胃…(…wèi…)
... buik ...
Parte del corpo
…手臂…(…shǒubì…)
... arm ...
Parte del corpo
…腿…(…tuǐ…)
... been ...
Parte del corpo
…胸…(…xiōng…)
... borst ...
Parte del corpo
…心脏…(…xīnzàng…)
... hart ...
Parte del corpo
…喉咙…(…hóulóng…)
... hals ...
Parte del corpo
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... oog ...
Parte del corpo
…背…(…bèi…)
... rug ...
Parte del corpo
…脚…(…jiǎo…)
... voet ...
Parte del corpo
…手…(…shǒu…)
... hand ...
Parte del corpo
…耳朵…(…ěrduǒ…)
...oor ...
Parte del corpo
…肠…(…cháng…)
... darmen ...
Parte del corpo
…牙…(…Yá…)
... kies ...
Parte del corpo
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Ik heb suikerziekte.
Dire che hai il diabete
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Ik heb astma.
Dire che hai l'asma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Ik heb hartproblemen.
Dire che soffri di problemi di cuore
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Ik ben zwanger.
Dire che sei incinta
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Hoeveel keer per dag moet ik dit innemen?
Chiedere il dosaggio di una medicina
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Is het besmettelijk?
Chiedere se la malattia è trasmissibile ad altre persone
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Kan ik zonnebaden/zwemmen/sporten/alcohol drinken?
Chiedere se puoi comunque continuare a fare certe attività nonostante la malattia
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Hier zijn mijn verzekeringspapieren.
Mostrare i tuoi documenti assicurativi
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Ik heb geen ziektekostenverzekering.
Dire che non sei coperto da un'assicurazione sanitaria
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Ik heb een ziekteverklaring nodig.
Chiedere al dottore un certificato per attestare la tua malattia
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Ik voel me een beetje beter.
Dire che le tue condizioni sono migliorate
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Het is erger geworden.
Dire che le tue condizioni stanno peggiornado
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Het is onveranderd.
Dire che le tue condizioni non sono cambiate

Salute - Farmacia

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Ik wil graag ___.
Comprare un prodotto
止痛片(zhǐtòng piàn)
pijnstillers
Medicina
青霉素(qīngméisù)
penicilline
Medicina
阿司匹林(āsīpīlín)
aspirine
Medicina
胰岛素(yídǎosù)
insuline
Medicina
软膏(ruǎngāo)
zalf
Medicina
安眠药(ānmiányào)
slaappillen
Medicina
卫生巾(wèishēng jīn)
maandverband
Prodotto medicinale
消毒剂(xiāodú jì)
ontsmettingsmiddel
Prodotto medicinale
创可贴(chuàngkětiē)
pleisters
Prodotto medicinale
绷带(bēngdài)
verband
Prodotto medicinale
避孕药(bìyùn yào)
De pil
Prodotto medicinale
避孕套(bìyùn tào)
condooms
Altri prodotti
防晒霜(fángshài shuāng)
zonnebrand
Altri prodotti

Salute - Allergie

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Ik ben allergisch voor ___.
Dire che sei allergico a qualcosa
花粉(huāfěn)
pollen
Allergia
动物皮毛(dòngwù pímáo)
dierenharen
Allergia agli animali
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
bijensteken/wespensteken
Allergia agli insetti
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
stofmijten
Allergia
霉菌(méijūn)
schimmel
Allergia
橡浆(xiàng jiāng)
latex
Allergia
青霉素(qīngméisù)
penicilline
Allergia ad un farmaco
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
noten/pinda's
Allergia al cibo
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
sesamzaad/zonnebloempitten
Allergia al cibo
鸡蛋(jīdàn)
ei
Allergia al cibo
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
zeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen
Allergia al cibo
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
meel/tarwe
Allergia al cibo
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
melk/lactose/zuivel
Allergia al cibo
面筋(miànjīn)
gluten
Allergia al cibo
大豆(dàdòu)
soja
Allergia al cibo
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
peulvruchten/bonen/erwten/mais
Allergia al cibo
蘑菇(mógū)
champignons/paddestoelen
Allergia al cibo
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
fruit/kiwi/kokosnoot
Allergia al cibo
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
gember/kaneel/koriander
Allergia al cibo
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
bieslook/ui/knoflook
Allergia al cibo
酒精(jiǔjīng)
alcohol
Allergia al cibo