Greco | Frasario - Viaggi | Salute

Salute - Emergenza

我需要去医院。(wǒ xūyào qù yīyuàn.)
Πρέπει να πάω στο νοσοκομείο. (Prépi na páo sto nosokomío.)
Chiedere di essere portati in ospedale
我感觉不舒服。(wǒ gǎnjué bú shūfú.)
Δεν νοιώθω καλά. (Den niótho kalá.)
我需要马上看医生!(wǒ xūyào mǎshàng kàn yīshēng!)
Πρέπει να δω ένα γιατρό αμέσως! (Prépi na do éna yatró amésos!)
Chiedere cure mediche immediate
救命!(jiùmìng!)
Βοήθεια! (Voíthia!)
Gridare soccorso
叫救护车!(jiào jiùhù chē!)
Καλέστε ασθενοφόρο! (Kaléste asthenofóro!)
Richiedere un'ambulanza

Salute - Dal dottore

这里疼。(zhèlǐ téng.)
πονάει εδώ. (Ponái edó.)
Mostrare dove fa male
我这里有疹子。(wǒ zhèlǐ yǒu zhěnzi.)
Έχω ένα εξάνθημα εδώ. (Ého éna exánthima edó.)
Mostrare dove hai uno sfogo
我发烧了。(wǒ fāshāole.)
Έχω πυρετό. (Ého piretó.)
Dire che hai la febbre
我感冒了。(wǒ gǎnmàole.)
Είμαι κρυολογημένος. (Íme kriologiménos.)
Dire che hai il raffreddore
我咳嗽。(wǒ késòu.)
Έχω βήχα. (Ého víha.)
Dire che hai la tosse
我一直都感到疲惫。(wǒ yīzhí dōu gǎndào píbèi.)
Είμαι κουρασμένος όλη την ώρα. (Íme kurasménos óli tin óra.)
Dire che ultimamente sei sempre stanco
我头晕。(wǒ tóuyūn.)
Έχω ζαλάδα. (Ého zaláda.)
Dire che hai il capogiro
我没有胃口。(wǒ méiyǒu wèikǒu.)
Δεν έχω όρεξη. (Den ého órexi.)
Dire che non hai voglia di mangiare
我夜晚无法入睡。(wǒ yè wǎn wúfǎ rùshuì.)
Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. (Den mporó na kimithó to vrádi.)
Dire che non riesci a dormire di notte
我被昆虫叮咬了。(wǒ bèi kūnchóng dīngyǎole.)
Με δάγκωσε ένα έντομο. (Me dágkose éna éntomo.)
Supporre che le tue condizioni dipendano dalla puntura di un insetto
我猜测是发热的原因。(wǒ cāicè shì fārè de yuányīn.)
Νομίζω ότι είναι η ζέστη. (Nomízo óti íne i zésti.)
Supporre che le tue condizioni dipendano dal caldo
我觉得我吃坏肚子了。(wǒ juédé wǒ chī huài dùzile.)
Νομίζω ότι έχω φάει κάτι χαλασμένο. (Nomízo óti ého fái káti halasméno.)
Supporre che le tue condizioni dipendano da qualcosa che hai mangiato
我的_[身体某一处]_ 疼痛。(wǒ de_[shēntǐ mǒu yī chù]_ téngtòng.)
Με πονάει _[μέρος σώματος]_ μου. (Me ponái _[méros sómatos]_ mu.)
Dire quale parte del corpo ti fa male
我_[身体某一部分]_不能动弹。(wǒ_[shēntǐ mǒu yībùfèn]_bùnéng dòngtán.)
Δεν μπορώ να κινήσω _[μέρος σώματος]_ μου. (Den boró na kiníso _[méros sómatos]_ mu.)
Dire quale parte del corpo è immobilizzata
…头…(…tóu…)
... το κεφάλι ... (... to kefáli ...)
Parte del corpo
…胃…(…wèi…)
... το στομάχι ... (... to stomáhi ...)
Parte del corpo
…手臂…(…shǒubì…)
... το μπράτσο (... to brátso ...)
Parte del corpo
…腿…(…tuǐ…)
... το πόδι ... (... to pódi ...)
Parte del corpo
…胸…(…xiōng…)
... το στήθος ... (... to stíthos ...)
Parte del corpo
…心脏…(…xīnzàng…)
... η καρδιά ... (... i kardyá ...)
Parte del corpo
…喉咙…(…hóulóng…)
... ο λαιμός ... (... o lemós ...)
Parte del corpo
…眼睛…(…yǎnjīng…)
... το μάτι ... (... to máti ...)
Parte del corpo
…背…(…bèi…)
... η πλάτη ... (... i pláti ...)
Parte del corpo
…脚…(…jiǎo…)
... το πόδι ... (... to pódi ...)
Parte del corpo
…手…(…shǒu…)
... το χέρι ... (... to héri ...)
Parte del corpo
…耳朵…(…ěrduǒ…)
... το αυτί ... (... to aftí ...)
Parte del corpo
…肠…(…cháng…)
... τα σπλάχνα ... (... ta spláhna ...)
Parte del corpo
…牙…(…Yá…)
... το δόντι ... (... to dónti ...)
Parte del corpo
我有糖尿病。(wǒ yǒu tángniàobìng.)
Έχω διαβήτη. (Ého diabíti.)
Dire che hai il diabete
我有哮喘。(wǒ yǒu xiāochuǎn.)
Έχω άσθμα. (Ého ásthma.)
Dire che hai l'asma
我心脏有问题。(wǒ xīnzàng yǒu wèntí.)
Έχω καρδιακή πάθηση. (Ého kardyakí páthisi.)
Dire che soffri di problemi di cuore
我怀孕了。(wǒ huáiyùnle.)
Είμαι έγκυος. (Íme égkios.)
Dire che sei incinta
我一天需要服几次?(wǒ yītiān xūyào fú jǐ cì?)
Πόσες φορές την ημέρα πρέπει να το πάρω αυτό; (Póses forés tin evdomáda prépi na to páro aftó?)
Chiedere il dosaggio di una medicina
这个传染吗?(zhège chuánrǎn ma?)
Είναι μεταδοτικό; (Íne metadotikó?)
Chiedere se la malattia è trasmissibile ad altre persone
我可以接触日光/游泳/做运动/饮酒吗?(Wǒ kěyǐ jiēchù rìguāng/yóuyǒng/zuò yùndòng/yǐnjiǔ ma?)
Μπορώ να μείνω στον ήλιο / πάω για κολύμπι / κάνω αθλητισμό / πιω αλκοόλ; (Boró na míno ston ílyo / páo ya kolímpi / pyo alkoól?)
Chiedere se puoi comunque continuare a fare certe attività nonostante la malattia
这里是我的保险文件。(zhèlǐ shì wǒ de bǎoxiǎn wénjiàn.)
Εδώ είναι τα έγγραφα ασφάλισης μου. (Edó íne ta égrafa asfálisis mu.)
Mostrare i tuoi documenti assicurativi
我没有健康保险。(Wǒ méiyǒu jiànkāng bǎoxiǎn.)
Δεν έχω ασφάλιση υγείας. (Den ého asfálisi igías.)
Dire che non sei coperto da un'assicurazione sanitaria
我需要一张病假条。(wǒ xūyào yī zhāng bìngjià tiáo.)
Χρειάζομαι σημείωμα γιατρού. (Hriázome simíoma yatrú.)
Chiedere al dottore un certificato per attestare la tua malattia
我感觉好点了。(wǒ gǎnjué hǎo diǎnle.)
Νιώθω λίγο καλύτερα. (Nyótho lígo kalítera.)
Dire che le tue condizioni sono migliorate
情况变糟糕了。(qíngkuàng biàn zāogāole.)
Έχει χειροτερέψει. (Éhi hiroterépsi.)
Dire che le tue condizioni stanno peggiornado
没有什么变化。(méiyǒu shé me biànhuà.)
Είναι το ίδιο όπως και πριν. (Íne to ídio ópos ke prin.)
Dire che le tue condizioni non sono cambiate

Salute - Farmacia

我想买一些___。(wǒ xiǎng mǎi yīxiē___.)
Θα ήθελα να αγοράσω ___. (Tha íthela na agoráso ___.)
Comprare un prodotto
止痛片(zhǐtòng piàn)
παυσίπονα (pafsípona)
Medicina
青霉素(qīngméisù)
πενικιλίνη (penikilíni)
Medicina
阿司匹林(āsīpīlín)
ασπιρίνη (aspiríni)
Medicina
胰岛素(yídǎosù)
ινσουλίνη (insulíni)
Medicina
软膏(ruǎngāo)
αλοιφή (alifí)
Medicina
安眠药(ānmiányào)
υπνωτικά χάπια (ipnotiká hápya)
Medicina
卫生巾(wèishēng jīn)
σερβιέτες υγιεινής (serviétes igiinís)
Prodotto medicinale
消毒剂(xiāodú jì)
απολυμαντικό (apolimantikó)
Prodotto medicinale
创可贴(chuàngkětiē)
τσιρότα (tsiróta)
Prodotto medicinale
绷带(bēngdài)
επίδεσμοι (epídesmi)
Prodotto medicinale
避孕药(bìyùn yào)
χάπια αντισύλληψης (hápya antisíllipsis)
Prodotto medicinale
避孕套(bìyùn tào)
προφυλακτικά (profilaktiká)
Altri prodotti
防晒霜(fángshài shuāng)
αντηλιακή προστασία (antilyakí prostasía)
Altri prodotti

Salute - Allergie

我对___过敏。(wǒ duì ___ guòmǐn.)
Είμαι αλλεργικός σε ___. (Íme alergikós se ___.)
Dire che sei allergico a qualcosa
花粉(huāfěn)
γύρη (gíri)
Allergia
动物皮毛(dòngwù pímáo)
τρίχες ζώων (tríhes zóon)
Allergia agli animali
蜜蜂叮咬/黄蜂刺痛(mìfēng dīngyǎo/huángfēng cì tòng)
τσιμπήματα μέλισσας / σφήκας (tsibímata mélissas / sfíkas )
Allergia agli insetti
灰尘颗粒(huīchén kēlì)
ακάρεα σκόνης (akárea skónis)
Allergia
霉菌(méijūn)
μούχλα (múhla)
Allergia
橡浆(xiàng jiāng)
λάτεξ (látex)
Allergia
青霉素(qīngméisù)
πενικιλίνη (penikilíni)
Allergia ad un farmaco
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
ξηροί καρποί (xirí karpí)
Allergia al cibo
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
σουσάμι / ηλιόσποροι (susámi / ilióspori)
Allergia al cibo
鸡蛋(jīdàn)
αυγό (afgó)
Allergia al cibo
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
θαλασσινά/ψάρια/οστρακοειδή/γαρίδες (thalassiná/psárya/ostrakoidí/garídes)
Allergia al cibo
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
αλεύρι/σιτάρι (alébri/sitári)
Allergia al cibo
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
γάλα/λακτόζη/γαλακτοκομικά (gála/laktózi/galaktokomiká)
Allergia al cibo
面筋(miànjīn)
γλουτένη (gluténi)
Allergia al cibo
大豆(dàdòu)
σόγια (sóya)
Allergia al cibo
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
οσπριοειδή φυτά/φασόλια/αρακάς/καλαμπόκι (osprioidí fitá/fasólya/arakás/kalabóki)
Allergia al cibo
蘑菇(mógū)
μανιτάρια (manitárya)
Allergia al cibo
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
φρούτο/ακτινίδιο/καρύδα (frúto/aktinídio/karída)
Allergia al cibo
姜/肉桂/香菜(jiāng/ròuguì/hú kuí)
πιπερόριζα/κανέλα/κόλιανδρος (piperóriza/kanéla/kólyandros)
Allergia al cibo
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
σχοινόπρασο/κρεμμύδια/σκόρδα (schinópraso/kremídya/skórda)
Allergia al cibo
酒精(jiǔjīng)
αλκοόλ (alkoól)
Allergia al cibo