Inglese | Frasario - Viaggi | Numeri e Denaro

Numeri e Denaro - Numeri

zero
zero
Numero
jeden
one
Numero
dwa
two
Numero
trzy
three
Numero
cztery
four
Numero
pięć
five
Numero
sześć
six
Numero
siedem
seven
Numero
osiem
eight
Numero
dziewięć
nine
Numero
dziesięć
ten
Numero
jedenaście
eleven
Numero
dwanaście
twelve
Numero
trzynaście
thirteen
Numero
czternaście
fourteen
Numero
piętnaście
fifteen
Numero
szesnaście
sixteen
Numero
siedemnaście
seventeen
Numero
osiemnaście
eighteen
Numero
dziewiętnaście
nineteen
Numero
dwadzieścia
twenty
Numero
trzydzieści
thirty
Numero
czterdzieści
forty
Numero
pięćdziesiąt
fifty
Numero
sześćdziesiąt
sixty
Numero
siedemdziesiąt
seventy
Numero
osiemdziesiąt
eighty
Numero
dziewięćdziesiąt
ninety
Numero
sto
hundred
Numero
milion
million
Numero
miliard
billion
Numero

Numeri e Denaro - Denaro

Czy można płacić ___?
Do you accept ___?
Informarsi sui metodi di pagamento accettati
... kartą kredytową?
... credit cards?
metodo di pagamento
... kartą debetową?
... debit cards?
metodo di pagamento
... gotówką?
... cash?
metodo di pagamento
... czekiem?
... checks?
metodo di pagamento
Chciałbym/Chciałabym wymienić pieniądze.
I would like to exchange some money.
Chiedere di cambiare del denaro in una certa valuta in un'altra valuta
Jaki jest kurs wymiany _[waluty 1]_ na _[walutę 2]_?
What is the exchange rate between _[currency 1]_ and _[currency 2]_?
Informarsi sul tasso di cambio

Numeri e Denaro - bancomat/sportello automatico

Podaj PIN.
Enter your PIN code.
Azione immediata per inserire il tuo codice personale
Wypłata gotówki
Withdraw money
Opzione per ritirare denaro
Akceptuj
Confirm
Accettare un'azione
Anuluj
Cancel
Cancellare un'azione
Wybierz kwotę
Select amount
Scegliere l'importo di denaro
Wydrukować potwierdzenie wypłaty?
Do you want a receipt?
Ottenere la ricevuta del prelievo