Arabo | Frasario - Viaggi | Numeri e Denaro

Numeri e Denaro - Numeri

零(líng)
صفر
Numero
一(yī)
واحد
Numero
二(èr)
اثنان
Numero
三(sān)
ثلاثة
Numero
四(sì)
أربعة
Numero
五(wǔ)
خمسة
Numero
六(liù)
ستة
Numero
七(qī)
سبعة
Numero
八(bā)
ثمانية
Numero
九(jiǔ)
تسعة
Numero
十(shí)
عشرة
Numero
十一(shíyī)
إحدى عشر
Numero
十二(shí'èr)
إثنا عشر
Numero
十三(shísān)
ثلاثة عشر
Numero
十四(shísì)
أربعة عشر
Numero
十五(shíwǔ)
خمسة عشر
Numero
十六(shíliù)
ستة عشر
Numero
十七(shíqī)
سبعة عشر
Numero
十八(shíbā)
ثمانية عشر
Numero
十九(shíjiǔ)
تسعة عشر
Numero
二十(èrshí)
عشرون
Numero
三十(sānshí)
ثلاثون
Numero
四十(sìshí)
أربعون
Numero
五十(wǔshí)
خمسون
Numero
六十(liùshí)
ستون
Numero
七十(qīshí)
سبعون
Numero
八十(bāshí)
ثمانون
Numero
九十(jiǔshí)
تسعون
Numero
一百(yībǎi)
مائة
Numero
一百万(yībǎi wàn)
مليون
Numero
十亿(shí yì)
مليار
Numero

Numeri e Denaro - Denaro

您接受 ___?(nín jiēshòu ___?)
هل تقبلون_____؟
Informarsi sui metodi di pagamento accettati
…信用卡?(…xìnyòngkǎ?)
...بطاقات ائتمان؟
metodo di pagamento
…借记卡?(…jiè jì kǎ?)
... بطاقات اعتماد؟
metodo di pagamento
…现金?(…xiànjīn?)
...نقدا؟
metodo di pagamento
…支票?(…zhīpiào?)
... شيكات؟
metodo di pagamento
我需要兑换一些现金。(wǒ xūyào duìhuàn yīxiē xiànjīn.)
أرغب في تصريف بعض الأموال.
Chiedere di cambiare del denaro in una certa valuta in un'altra valuta
_[货币1]_ 对 _[货币2]_的汇率是多少?(_[huòbì 1]_ duì _[huòbì 2]_de huìlǜ shì duōshǎo?)
ما هو سعر التصريف بين _[عملة 1]_ و_[عملة 2]_؟
Informarsi sul tasso di cambio

Numeri e Denaro - bancomat/sportello automatico

请输入您的密码。(qǐng shūrù nín de mìmǎ.)
أدخل الرمز السري الخاص بك.
Azione immediata per inserire il tuo codice personale
取款(qǔkuǎn)
سحب الأموال
Opzione per ritirare denaro
确认(quèrèn)
تأكيد
Accettare un'azione
取消(qǔxiāo)
إلغاء
Cancellare un'azione
选择金额数目(xuǎnzé jīn'é shùmù)
اختيار المبلغ
Scegliere l'importo di denaro
您需要打印回执吗?(nín xūyào dǎyìn huízhí ma?)
هل تريد إيصالا؟
Ottenere la ricevuta del prelievo