Cinese | Frasario - Viaggi | Mangiare fuori

Mangiare fuori - All'ingresso

Θα ήθελα να κρατήσω ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_ στις _[ώρα]_. (Tha íthela na kratíso éna trapézi ya _[arithmós atómon]_ στις _[óra]_.)
我想预订一个在_[就餐时间]_的_[人数]_人的桌子。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè zài_ [jiùcān shíjiān] _ de _ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Fare una prenotazione
Ένα τραπέζι για _[αριθμός ατόμων]_, παρακαλώ. (Éna trapézi ya _[arithmós atómon]_, parakaló.)
这边请,_[人数]_人的桌子。(zhè biān qǐng,_ [rénshù] _rén de zhuōzi.)
Chiedere un tavolo
Μπορώ να πληρώσω με πιστωτική κάρτα; (Boró na pliróso me pistotikí kárta?)
您这边接受信用卡吗?(nín zhè biān jiēshòu xìnyòngkǎ ma?)
Chiedere se puoi pagare con la carta di credito
Προσφέρετε φαγητό για χορτοφάγους; (Prosférete fagitó ya hortofágus?)
您提供素食吗?(nín tígōng sùshí ma?)
Chiedere se hanno piatti vegetariani
Προσφέρετε φαγητό κόσερ; (Prosférete fagitó kóser?)
您提供犹太教所规定允许的食物吗?(nín tígōng yóutàijiào suǒ guīdìng yǔnxǔ de shíwù ma?)
Chiedere se hanno del cibo ebraico
Προσφέρετε φαγητό χαλάλ; (Prosférete fagitó xalál?)
您提供清真食物吗?(nín tígōng qīngzhēn shíwù ma?)
Chiedere se hanno piatti che rispettano la religione islamica
Δείχνετε σπορτ; Θα θέλαμε να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι ____. (Díhnete sport? Tha thélame na parakoluthísume to pehnídi ____.)
这里可以看体育频道吗?我们想观看 ___ 比赛。(zhèlǐ kěyǐ kàn tǐyù píndào ma? Wǒmen xiǎng guānkàn ___ bǐsài.)
Vuoi guardare una partita mentre o dopo aver mangiato

Mangiare fuori - Ordinare le pietanze

Μπορώ να δω το μενού, παρακαλώ; (Boró na do to menú parakaló?)
我可以看一下菜单吗?谢谢。(wǒ kěyǐ kàn yīxià càidān ma? xièxiè.)
Chiedere di vedere il menù
Με συγχωρείτε. Θα θέλαμε να παραγγείλουμε, παρακαλώ. (Me sighoríte. Tha thélame na paragkílume, parakaló.)
打扰了。我们要点菜,谢谢。(dǎrǎole. wǒmen yàodiǎn cài, xièxiè.)
Dire al cameriere che siete pronti per ordinare
Τι προτείνετε από το μενού; (Ti protínete apó to menú?)
菜单上您推荐什么?(càidān shàng nín tuījiàn shénme?)
Chiedere al cameriere se può consigliare qualcosa dal menù
Τι είναι η σπεσιαλιτέ του εστιατορίου; (Ti íne i spesialité tu estiatoríu?)
您有招牌菜吗?(nín yǒu zhāopái cài ma?)
Chiedere se il ristorante ha una specialità
Προσφέρετε κάποια τοπική σπεσιαλιτέ; (Prosférete kápya topikí spesialité?)
有本地特色菜吗?(yǒu běndì tèsè cài ma?)
Chiedere se il ristorante ha una specialità del luogo sul menù
Έχω αλεργία στο ____. Περιέχει ____; (Ého alergía sto ____. Periéhi ____?)
我对____过敏。这里包含____吗?(wǒ duì ____ guòmǐn. zhè li bāohán ____ ma?)
Dire che sei allergico a certi ingredienti
Έχω διαβήτη. Περιέχει ζάχαρη ή υδρογονάνθρακες; (Ého diavíti. Periéhi záhari í idrogonánthrakes?)
我有糖尿病。这个里面含糖或者碳水化合物吗?(wǒ yǒu tángniàobìng. zhège lǐmiàn hán táng huòzhě tànshuǐ huàhéwù ma?)
Capire se un piatto contiene zucchero o carboidrati, dato il tuo diabete
Δεν τρώω ___. Υπάρχει ___ σε αυτό το πιάτο; (Den tróo ___. Ypárhi ___ se aftó to pyáto?)
我不吃____。这个里面含有____吗?(wǒ bù chī ____. zhège lǐmiàn hányǒu ____ ma?)
Informare il cameriere che non mangi certi generi alimentari
Θα ήθελα να παραγγείλω _[πιάτο]_, παρακαλώ. (Tha íthela na paraggílo _[pyáto]_, parakaló.)
我想点 __[菜]__,谢谢。(wǒ xiǎng diǎn __[cài]__, xièxiè.)
Ordinare un certo piatto
Θα θέλαμε να παραγγείλουμε ορεκτικά, παρακαλώ. (Tha thélame na paraggílume orektiká, parakaló.)
我们想点开胃菜,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn kāiwèi cài, xièxiè.)
Ordinare degli antipasti
σαλάτα (saláta)
沙拉(shālā)
piatto
σούπα (súpa)
汤(tāng)
primo piatto
κρέας (kréas)
肉(ròu)
secondo
χοιρινό (hirinó)
猪肉(zhūròu)
tipo di carne
βοδινό (vodinó)
牛肉(niúròu)
tipo di carne
κοτόπουλο (kotópulo)
鸡肉(jīròu)
tipo di carne
Θα ήθελα το κρέας μου κόκκινο/αιμάσσον/καλοψημένο; (Tha íthela to kréas mu kókkino/emassón/kalopsiméno?)
我想半生/半熟/全熟的肉。(wǒ xiǎng bànshēng/bànshú/quán shú de ròu.)
Informare il cameriere di quale punto di cottura preferisci per la carne
θαλασσινά (thalassiná)
海鲜(hǎixiān)
tipo di pesce
ψάρι (psári)
鱼(yú)
secondo
μακαρόνια (makarónya)
意大利面(yìdàlì miàn)
primo piatto
αλάτι (aláti)
盐(yán)
πιπέρι (pipéri)
胡椒(hújiāo)
μουστάρδα (mustárda)
芥末(jièmò)
κέτσαπ (kétsap)
番茄酱(fānqié jiàng)
ψωμί (psomí)
面包(miànbāo)
βούτυρο (vútiro)
黄油(huángyóu)
Θα ήθελα ένα ακόμη, παρακαλώ! (Tha íthela éna akómi, parakaló!)
我想要加菜,谢谢。(Wǒ xiǎng yào jiā cài, xièxiè.)
Chiedere il bis
Σας ευχαριστώ, αυτό είναι αρκετό. (Sas efharistó. aftó íne arketó.)
谢谢,这足够了。(xièxiè, zhè zúgòule.)
Dire al cameriere di non portare altro cibo/bevande
Θα θέλαμε να παραγγείλουμε επιδόρπιο, παρακαλώ. (Tha thélame na paragkílume epidórpio, parakaló.)
我们想点一些甜品,谢谢。(wǒmen xiǎng diǎn yīxiē tiánpǐn, xièxiè.)
Chiedere il dolce
Θα ήθελα ___, παρακαλώ. (Tha íthela ___, parakaló.)
我想要 ___,谢谢。(wǒ xiǎng yào ___, xièxiè.)
Ordinare il dolce
παγωτό (pagotó)
冰淇淋(bīngqílín)
dolce
κέικ (kéik)
蛋糕(dàngāo)
dolce
σοκολάτα (sokoláta)
巧克力(qiǎokèlì)
dolce
μπισκότα (biskóta)
饼干(bǐnggān)
dolce
Καλή όρεξη (Kalí órexi!)
祝您就餐愉快!(zhù nín jiùcān yúkuài!)
Augurare un buon pasto

Mangiare fuori - Ordinare le bevande

Θα ήθελα ένα/μια _[ποτό]_, παρακαλώ. (Tha íthela éna/mya _[potó]_, parakaló.)
我想要__[饮料]__,谢谢。(Wǒ xiǎng yào __[yǐnliào]__, xièxiè.)
Ordinare le bevande
μεταλλικό νερό (metallikó neró)
带气的水(dài qì de shuǐ)
bevanda
νερό (neró)
不带气的水(bù dài qì de shuǐ)
bevanda
μια μπίρα (mya bíra)
一杯啤酒(yībēi píjiǔ)
bevanda
ένα μπουκάλι κρασί (éna bukáli krasí)
一瓶酒(yī píng jiǔ)
bevanda
ένα καφέ (éna kafé)
一杯咖啡(yībēi kāfēi)
bevanda
ένα τσάι (éna tsái)
一杯茶(yībēi chá)
bevanda
Δεν πίνω αλκοόλ. Έχει αλκοόλ αυτό το ποτό; (Den píno alkoól. Éhi alkoól aftó to potó?)
我不喝含酒精的东西。这里面含酒精吗?(wǒ bù hē hán jiǔjīng de dōngxī. zhè lǐmiàn hán jiǔjīng ma?)
Chiedere se c'è alcol in una bibita

Mangiare fuori - Pagare

Θα θέλαμε να πληρώσουμε, παρακαλώ. (Tha thélame na plirósume parakaló.)
结账,谢谢。(jiézhàng, xièxiè.)
Dire che vuoi pagare il conto
Θα θέλαμε να πληρώσουμε ξεχωριστά. (Tha thélame na plirósume xehoristá.)
我们想分开结账。(wǒmen xiǎng fēnkāi jiézhàng.)
Dire al cameriere che ognuno paga per sè
Θα πληρώσω για όλους. (Tha pliróso ya ólus)
全部都我来付。(quánbù dōu wǒ lái fù.)
Dire al cameriere che vuoi pagare l'intero conto della tua tavolata
Σε προσκαλώ για γεύμα/δείπνο. (Se proskaló ya gévma/dípno.)
我请您吃午饭/晚饭。(wǒ qǐng nín chī wǔfàn/wǎnfàn.)
Dire che paghi tu per le persone invitate a pranzo/cena
Κρατήστε τα ρέστα. (Kratíste ta résta.)
不用找了。(bùyòng zhǎole.)
Dire al cameriere che può tenere i soldi in più che gli hai dato come mancia
Το φαγητό ήταν νόστιμο! (To fagitó ítan nóstimo!)
太美味了!(tài měiwèile!)
Fare complimenti per il cibo
Δώστε συγχαρητήρια στον σεφ! (Dóste sigharitírya ston sef!)
请转达我对厨师的赞美!(qǐng zhuǎndá wǒ duì chúshī de zànměi!)
Fare complimenti per il cibo

Mangiare fuori - Lamentele

Το φαγητό μου είναι κρύο. (To fagitó mu íne krío.)
我的菜是凉的。(wǒ de cài shì liáng de.)
Lamentarsi del cibo troppo freddo
Αυτό δεν είναι μαγειρεμένο σωστά. (Aftó den íne magireméno sostá.)
这个菜没有烧好。(zhège cài méiyǒu shāo hǎo.)
Il tempo di cottura è stato troppo breve
Αυτό είναι παραμαγειρεμένο. (Aftó íne paramayireméno.)
这个菜做的太过头了。(zhège cài zuò de tài guòtóule.)
Il tempo di cottura è stato troppo lungo
Δεν το παράγγειλα αυτό, εγώ παράγγειλα____. (Den to parágkila aftó, egó parágkila___.)
我没有点这个,我点的是 ___。(wǒ méiyǒu diǎn zhège, wǒ diǎn de shì ___.)
Far notare che il piatto servito non è quello che hai ordinato
Αυτό το κρασί είναι χαλασμένο. (Aftó to krasí íne halasméno.)
酒里有一股木塞味。(jiǔ li yǒuyī gǔ mù sāi wèi.)
Dire che il vino si è inacidito
Παραγγείλαμε έχει και μισή ώρα. (Paragkílame éhi ke misí óra.)
半个小时以前我们就点餐了。(bàn gè xiǎoshí yǐqián wǒmen jiù diǎn cānle.)
Lamentarsi dei tempi di attesa per il cibo
Αυτό το ποτό δεν είναι κρύο. (Aftó to potó den íne krío.)
这个喝的不够凉。(zhège hē de bùgòu liáng.)
Lamentarsi della temperatura tiepida della bibita
Το ποτό μου έχει παράξενη γεύση. (To potó mu éhi paráxeni géfsi.)
我的饮料尝起来味道很奇怪。(wǒ de yǐnliào cháng qǐlái wèidào hěn qíguài.)
Far notare lo strano sapore della tua bibita
Παράγγειλα το ποτό μου χωρίς πάγο. (Parágkila to potó mu horís págo.)
我点的酒水要求不加冰块。(wǒ diǎn de jiǔshuǐ yāoqiú bù jiā bīng kuài.)
Far notare che hai ricevuto una bibita con ghiaccio mentre l'hai ordianta senza
Λείπει ένα πιάτο. (Lípi éna pyáto.)
有个菜没有上。(yǒu gè cài méiyǒu shàng.)
Far notare che non è arrivato tutto ciò che hai ordinato
Αυτό δεν είναι καθαρό. (Aftó den íne katharó)
这个不干净。(zhège bù gānjìng.)
Far notare che il tuo piatto/posate/bicchiere è sporco

Mangiare fuori - Allergie

Έχει___; (Éhi___?)
这里面有 ___ 吗?(zhè lǐmiàn yǒu ___ ma?)
Chiedere se in un certo piatto ci sono ingredienti a cui sei allergico
Μπορείτε να ετοιμάσετε το πιάτο χωρίς ____; (Boríte na etimásete to pyáto horís ____?)
您做这道菜时可以不添加 __ 吗?(nín zuò zhè dào cài shí kěyǐ bù tiānjiā __ ma?)
Chiedere se gli ingredienti a cui sei allergico possono essere esclusi nella preparazione del piatto
Έχω αλλεργίες. Αν υπάρξει αντίδραση, παρακαλώ βρείτε τα φάρμακα μου στην τσάντα/τσέπη μου! (Ého alergíes. An ipárxi antídrasi, parakaló vríte ta fármaka mu stin tsánta/tsépi mu!)
我有过敏。如果我有症状,请在我的手袋/口袋里找出药品。(wǒ yǒu guòmǐn. rúguǒ wǒ yǒu zhèngzhuàng, qǐng zài wǒ de shǒudài/kǒudài lǐ zhǎo chū yàopǐn.)
Dire alle persone che hai un'allergia e di darti le tue medicine in caso di emergenza
ξηροί καρποί/φιστίκια (xirí karpí/fistíkya)
坚果/花生(jiānguǒ/huāshēng)
Allergia alimentare
σησάμι/πασατέμπο (sisámi/pasatémpo)
芝麻籽/向日葵瓜子(zhīmazǐ/xiàngrìkuí guāzǐ)
Allergia alimentare
αυγό (afgó)
鸡蛋(jīdàn)
Allergia alimentare
θαλασσινά/ψάρια/οστρακοειδή/γαρίδες (thalassiná/psárya/ostrakoidí/garídes)
海鲜/鱼/贝类/虾(hǎixiān/yú/bèi lèi/xiā)
Allergia alimentare
αλεύρι/σιτάρι (alévri/sitári)
面粉/小麦(miànfěn/xiǎomài)
Allergia alimentare
γάλα/λακτόζη/γαλακτοκομικά (gála/laktózi/galaktokomiká)
牛奶/乳糖/奶制品(niúnǎi/rǔtáng/nǎi zhìpǐn)
Allergia alimentare
γλουτένη (gluténi)
面筋(miànjīn)
Allergia alimentare
σόγια (sóya)
豆类(dòu lèi)
Allergia alimentare
ψυχανθή/φασόλια/αρακάς/καλαμπόκι (psihánthi/fasólya/arakás/kalampóki)
豆类植物/豆子/豌豆/玉米(dòu lèi zhíwù/dòuzi/wāndòu/yùmǐ)
Allergia alimentare
μανιτάρια (manitária)
蘑菇(mógū)
Allergia alimentare
φρούτο/ακτινίδιο/καρύδα (frúto/aktinídio/karída)
水果/奇异果/椰子(shuǐguǒ/qíyì guǒ/yēzi)
Allergia alimentare
σχοινόπρασο/κρεμμύδια/σκόρδο (schinópraso/kremídya/skórdo)
韭菜/洋葱/大蒜(jiǔcài/yángcōng/dàsuàn)
Allergia alimentare
αλκοόλ (alkoól)
酒精(jiǔjīng)
Allergia alimentare