Thailandese | Frasario - Viaggi | Mangiare fuori

Mangiare fuori - All'ingresso

Je voudrais réserver une table pour _[nombre de personne]_ à _[heure]_.
ฉันต้องการจองโต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ตอน_[เวลา]_ (Chan tong karn jong toh sum rub____torn____.)
Fare una prenotazione
Une table pour _[nombre de personne]_, s'il vous plaît.
โต๊ะสำหรับ_[จำนวนคน]_ (Toh sum rub____.)
Chiedere un tavolo
Acceptez-vous le paiement par carte ?
คุณรับเครดิตการ์ดไหม? (Khun rub credit card mai?)
Chiedere se puoi pagare con la carta di credito
Avez-vous un menu végétarien ?
คุณมีอาหารสำหรับมังสวิรัติหรือเปล่า? (Khun mee arhan sam rub mung sa wi rat rue plao?)
Chiedere se hanno piatti vegetariani
Servez-vous de la nourriture casher ?
คุณมีอาหารยิวหรือเปล่า? (Khun mee arharn yiw rue plao?)
Chiedere se hanno del cibo ebraico
Servez-vous de la nourriture halal ?
คุณมีอาหารฮาลาลหรือเปล่า? (Khun me arhan halal rue plao?)
Chiedere se hanno piatti che rispettano la religione islamica
Vous passez le sport ? Nous aimerions voir le match de ___.
คุณเปิดกีฬาให้ดูไหม เราต้องการดู_____. (Khun perd kee la hai doo mai rao tong karn doo____.)
Vuoi guardare una partita mentre o dopo aver mangiato

Mangiare fuori - Ordinare le pietanze

Je peux avoir la carte, s'il vous plaît ?
ฉันขอดูเมนูอาหารได้ไหม (Chan kor doo menu arhan dai mai?)
Chiedere di vedere il menù
Excusez-moi, nous aimerions commander, s'il vous plaît.
ขอโทษนะ เราต้องการสั่งอาหาร (Kortode na rao tong karn sung arhan.)
Dire al cameriere che siete pronti per ordinare
Que recommandez-vous ?
คุณแนะนำอาหารอะไรในเมนู? (Khun naenum arhan arai nai menu?)
Chiedere al cameriere se può consigliare qualcosa dal menù
Y a-t-il une spécialité de la maison ?
มีเมนูพิเศษในร้านอาหารหรือเปล่า? (Mee menu pi-sed nai ran arhan rue plao?)
Chiedere se il ristorante ha una specialità
Y a-t-il une spécialité de la région ?
มีรายการอาหารพิเศษในท้องถิ่นหรือเปล่า? (Me rai karn arhan pi-sed nai tong tin rue plao?)
Chiedere se il ristorante ha una specialità del luogo sul menù
Je suis allergique à la/au ___. Y en a-t-il dans le/la ___ ?
ฉันเป็นโรคภูมิแพ้____ อันนี้มี____หรือเปล่า? (Chan pen roke poom pae___ unnee mee____ rue plao?)
Dire che sei allergico a certi ingredienti
Je suis diabétique. Y a-t-il du sucre ou des glucides dans ce plat ?
ฉันเป็นโรคเบาหวาน อันนี้มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่า? (Chan pen roke bao-whan unnee mee nam tan rue carbohydrate rue plao?)
Capire se un piatto contiene zucchero o carboidrati, dato il tuo diabete
Je ne mange pas de ___. Y en a-t-il dans ce plat ?
ฉันไม่กิน____ อันนี้มี___หรือเปล่า? (Chan mai kin____. Unnee me __rue plao?)
Informare il cameriere che non mangi certi generi alimentari
Je voudrais commander un/une _[plat]_, s'il vous plaît.
ฉันต้องการสั่ง____. (Chan tong karn sung____.)
Ordinare un certo piatto
Nous voudrions commander les entrées, s'il vous plaît.
เราต้องการสั่งอาหารเรียกน้ำย่อย (Rao tong karn sung arhan reak nam yoi.)
Ordinare degli antipasti
salade
สลัด (salad)
piatto
soupe
ซุป (soup)
primo piatto
viande
เนื้อ (nuer)
secondo
porc
หมู (mhoo)
tipo di carne
bœuf
เนื้อวัว (nuer wua)
tipo di carne
poulet
ไก่ (kai)
tipo di carne
Je voudrais ma viande saignante/à point/bien cuite.
ฉันต้องการเนื้อแบบ แรร์/ปานกลาง/เวลดัน (Chan tong karn nuer bab rare/medium/well done.)
Informare il cameriere di quale punto di cottura preferisci per la carne
fruits de mer
อาหารทะเล (ar-han ta-lae)
tipo di pesce
poisson
ปลา (pla)
secondo
pâtes
พาสต้า (pasta)
primo piatto
sel
เกลือ (kluer)
poivre
พริกไทย (prik tai)
moutarde
มัสตาร์ด (mustard)
ketchup
ซอสมะเขือเทศ (sauce ma-kuer-ted)
pain
ขนมปัง (ka nom pung)
beurre
เนย (noey)
La même chose, s'il vous plaît !
ฉันต้องการเติมเพิ่ม (Chan tong karn term perm.)
Chiedere il bis
Merci, ça ira.
ขอบคุณมาก แค่นี้ก็พอแล้ว (Khob khun mak, kae nee kor por laew)
Dire al cameriere di non portare altro cibo/bevande
Nous voudrions commander le dessert, s'il vous plaît.
เราต้องการสั่งขนมเพิ่ม (Rao tong karn sung ka nom perm.)
Chiedere il dolce
Je prendrai ___, s'il vous plaît.
ฉันต้องการ____ (Chan tong karn____.)
Ordinare il dolce
glace
ไอศกรีม (I-tim)
dolce
gâteau
ขนมเค้ก (cake)
dolce
chocolat
ช็อกโกแลต (chocolate)
dolce
cookies
คุ้กกี้ (cookie)
dolce
Bon appétit !
ขอให้มื้อนี้เป็นมื้ออาหารที่อร่อยนะ! (Kor hai mue nee pen mue arhan tee aroi na!)
Augurare un buon pasto

Mangiare fuori - Ordinare le bevande

Je prendrai un/une _[boisson]_, s'il vous plaît.
ฉันต้องการสั่ง__[เครื่องดื่ม]___. (Chan tong karn___[beverage]____.)
Ordinare le bevande
une eau gazeuse
น้ำเปล่าอัดแก๊ส (nam plao ud gas)
bevanda
une eau plate
น้ำเปล่า (nam plao)
bevanda
une bière
เบียร์ (beer)
bevanda
une bouteille de vin
ไวน์ 1 ขวด (wine 1 kuad)
bevanda
un café
กาแฟ (ka-fae)
bevanda
un thé
น้ำชา (nam cha)
bevanda
Je ne bois pas d'alcool. Il y en a dans cette boisson ?
ฉันไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ในนี้มีแอลกอฮอล์หรือเปล่า? (Chan mai duem alcohol, nai nee mee alcohol rue plao?)
Chiedere se c'è alcol in una bibita

Mangiare fuori - Pagare

Nous voudrions payer, s'il vous plaît.
เราต้องการจ่ายแล้ว (Rao tong karn jai laew.)
Dire che vuoi pagare il conto
Nous voulons payer séparément.
เราต้องการจ่ายแยก (Rao tong karn jai yak.)
Dire al cameriere che ognuno paga per sè
C'est pour moi.
ฉันจะจ่ายทั้งหมดเอง (Chan ja jai tung mhod aeng.)
Dire al cameriere che vuoi pagare l'intero conto della tua tavolata
Je vous invite à déjeuner/dîner.
ฉันจะเลี้ยงคุณในมื้อเที่ยง/มื้อเย็น (Chan ja liang khun nai mue tiang/dinner.)
Dire che paghi tu per le persone invitate a pranzo/cena
Gardez la monnaie.
ไม่ต้องทอน (Mai tong torn.)
Dire al cameriere che può tenere i soldi in più che gli hai dato come mancia
Le repas était délicieux !
อาหารอร่อยมากเลย! (Ar han aroi mak loey!)
Fare complimenti per il cibo
Mes compliments au chef !
บอกกุ๊กให้ฉันด้วยว่าอาหารอร่อยมาก! (Bork kook hai chan duay wa arhan aroi mak!)
Fare complimenti per il cibo

Mangiare fuori - Lamentele

Mon plat est froid.
อาหารฉันไม่ร้อนเลย (Arhan chan mai roron loey!)
Lamentarsi del cibo troppo freddo
Ce n'est pas assez cuit.
อาหารจานนี้ยังไม่สุก (Arhan jarn nee yung mai sook.)
Il tempo di cottura è stato troppo breve
C'est trop cuit.
อาหารจานนี้สุกเกินไป (Arhan jarn nee sook kern pai.)
Il tempo di cottura è stato troppo lungo
Ce n'est pas ce que j'ai demandé, j'avais commandé ___.
ฉันไม่ได้สั่งอาหารจานนี้ ฉันสั่ง___. (Chan mai dai sung arhan jarn nee, chan sung_____.)
Far notare che il piatto servito non è quello che hai ordinato
Le vin est bouchonné.
ไวน์ขวดนี้มีสารปนเปื้อน (Wine kuad nee me sarn pon puen.)
Dire che il vino si è inacidito
Nous avons commandé il y a plus de trente minutes.
เราสั่งอาหารไปตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วแล้ว (Rao sung ar-harn pai tung tae krueng chua mong tee laew laew.)
Lamentarsi dei tempi di attesa per il cibo
Cette boisson n'est pas fraîche.
เครื่องดื่มนี้ไม่เย็นเลย (Krueng duem nee mai yen loey.)
Lamentarsi della temperatura tiepida della bibita
Ma boisson a un goût bizarre.
เครื่องดื่มนี้รสชาติแปลกๆ (Krueng duem nee rod chart plak plak.)
Far notare lo strano sapore della tua bibita
J'avais commandé ma boisson sans glaçon.
ฉันสั่งเครื่องดื่มของฉันโดยไม่ใส่น้ำแข็ง (Chan sung krueng duem kong chan doi mai sai nam kang.)
Far notare che hai ricevuto una bibita con ghiaccio mentre l'hai ordianta senza
Il manque un plat.
ขาดอาหารหนึ่งอย่างไป (Kard ar-harn neung yang pai.)
Far notare che non è arrivato tutto ciò che hai ordinato
Ce n'est pas propre.
นี่ไม่สะอาด (Mee mai sa-ard.)
Far notare che il tuo piatto/posate/bicchiere è sporco

Mangiare fuori - Allergie

Y a-t-il du/de la ___ dans ceci ?
มี___ในนี้หรือเปล่า? (Mee___nai nee rue plao?)
Chiedere se in un certo piatto ci sono ingredienti a cui sei allergico
Pourriez-vous préparer le plat sans ___ ?
คุณช่วยกรุณาเตรียมอาหารจานนี้โดยที่ไม่ได้ใส่____ได้หรือเปล่า? (Khun chuay ka-ru-na triam ar-harn jarn nee doi tee mai dai sai___ dai rue plao?)
Chiedere se gli ingredienti a cui sei allergico possono essere esclusi nella preparazione del piatto
Je souffre d'allergies. En cas de réaction, l'antidote est dans mon sac / ma poche.
ฉันเป็นภูมิแพ้ ถ้าฉันมีอาการแพ้เกิดขึ้น กรุณาช่วยฉันหายาในกระเป๋าด้วย! (Chan pen poom-pae, ta chan mee ar-karn pae gerd kern, ga-ru-na chuay chan ha ya nai kra pao duay!)
Dire alle persone che hai un'allergia e di darti le tue medicine in caso di emergenza
noix/cacahuètes
ถั่ว (tua)
Allergia alimentare
graines de sésame/graines de tournesol
เมล็ดงา (ma-led nga)
Allergia alimentare
œuf
ไข่ไก่ (kai-gai)
Allergia alimentare
fruits de mer/poissons/coquillages/crevettes
อาหารทะเล/ปลา/หอย/กุ้ง (ar-han ta lae/pla/hoi/goong)
Allergia alimentare
farine/blé
แป้ง (pang)
Allergia alimentare
lait/lactose/produits laitiers
นม/แลคโตส/ผลิตภัณฑ์นม (nom/lactose/pa-lit-ta-pun nom)
Allergia alimentare
gluten
กลูเตน (gluten)
Allergia alimentare
soja
ถั่วเหลือง (tua-leung)
Allergia alimentare
plantes légumineuses/haricots/pois/maïs
เมล็ดถั่ว/ถั่ว/ข้าวโพด (ma-led-tua/tua/kao-pode)
Allergia alimentare
champignons
เห็ด (hed)
Allergia alimentare
fruits/kiwis/noix de coco
ผลไม้/กี่วี่/มะพร้าว (pollamai/kiwi/ma-prao)
Allergia alimentare
ciboulette/oignons/ail
กระเทียม/หัวหอม (kra-tiam/hua-horm)
Allergia alimentare
alcool
แอลกอฮอล์ (alcohol)
Allergia alimentare