Cinese | Frasario - Viaggi | Generale

Generale - Essenziale

Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?)
您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
Chiedere aiuto
Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?)
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
Chiedere se una persona sa parlare in inglese
Μιλάς _[γλώσσα]_; (Milás _[glóssa]_?)
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
Chiedere se una persona parla una certa lingua
Δεν μιλώ _[γλώσσα]_. (Den miló _[glóssa]_.)
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
Spiegare che non parli una certa lingua
Δεν καταλαβαίνω. (Den katalabéno.)
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
Dire che non capisci.

Generale - Conversazione

Γεια σου! (Ya su!)
您好!(nín hǎo!)
Saluto generico
Γεια! (Ya!)
你好!(nǐ hǎo!)
Saluto informale
Καλημέρα! (Kaliméra)
早上好!(zǎoshang hǎo!)
Saluto per il giorno
Καλησπέρα! (Kalispéra!)
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
Saluto per la sera
Καληνύχτα! (Kaliníhta!)
晚安!(wǎn'ān!)
Saluto per quando ci si congeda nella sera/notte o prima di andare a dormire
Τι κάνεις; (Ti kánis?)
您好吗?(nín hǎo ma?)
Modo educato per informarsi sulla salute dell'interlocutore
Καλά, ευχαριστώ. (Kalá, efharstó.)
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
Risposta educata per 'come va?'
Πώς σε λένε; (Pos se léne?)
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
Chiedere il nome dell'interlocutore
Το όνομα μου είναι ___. (To ónoma mu íne ___.)
我叫___。(wǒ jiào ___.)
Dire il tuo nome a qualcuno
Από που είσαι; (Apó pu íse?)
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
Chiedere la provenienza di una persona
Είμαι από ___. (Íme apó ___.)
我来自___。(wǒ láizì ___.)
Dire da dove vieni
Πόσων χρονών είσαι; (Póson hronón íse?)
您多大了?(nín duōdàle?)
Chiedere l'età di una persona
Είμαι ___ χρονών. (Íme ___ hronón.)
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
Dire quanti anni hai
Ναι (Ne)
是(shì)
Risposta positiva
Όχι (Óchi)
不是(bùshì)
Risposta negativa
Παρακαλώ (Parakaló)
请(qǐng)
Parola da aggiungere per essere più cortese
Ορίστε! (Oríste!)
给你!(gěi nǐ!)
Usato quando si dà qualcosa a qualcuno
Ευχαριστώ. (Efharistó.)
谢谢。(xièxiè.)
Ringraziare qualcuno
Ευχαριστώ πολύ. (Efharistó polí.)
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
Ringraziare qualcuno in modo sentito
Παρακαλώ. (Parakaló.)
不客气。(bù kèqì.)
Risposta educata per un 'grazie'
Συγνώμη. (Signómi.)
对不起。(duìbùqǐ.)
Scusarsi per qualcosa
Με συγχωρείτε. (Me sighoríte.)
打扰了。(dǎrǎole.)
Richiamare l'attenzione di qualcuno
Δεν είναι τίποτα. (Den íne típota.)
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
Accettare delle scuse
Κανένα πρόβλημα. (Kanéna próvlima.)
没关系。(méiguānxì.)
Accettare delle scuse
Προσοχή! (Prosohí!)
当心!(dāngxīn!)
Avvertire qualcuno di un pericolo
Πεινώ. (Pinó.)
我饿了。(wǒ è le.)
Usato quando si ha fame
Διψώ. (Dipsó.)
我渴了。(wǒ kě le.)
Usato quando si ha sete
Είμαι κουρασμένος/η. (Íme kurasménos/i.)
我累了。(wǒ lèi le.)
Usato quando ci si sente stanchi
Είμαι άρρωστος/η. (Íme árostos/i.)
我病了。(wǒ bìng le.)
Usato quando ci si sente male
Δεν ξέρω. (Den xéro.)
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
Non sai la risposta ad una domanda
Χάρηκα για την γνωριμία. (Xárika ya tin gnorimía.)
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
Modo educato per salutarsi dopo un primo incontro
Αντίο! (Adío!)
再见!(zàijiàn!)
Saluto di congedo

Generale - Reclami

Θα ήθελα να κάνω ένα παράπονο. (Tha íthela na káno éna parápono.)
我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
Modo educato per iniziare il tuo reclamo
Ποιος είναι ο υπεύθυνος εδώ; (Pios íne o ipéfthinos edó?)
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
Chiedere chi è il responsabile
Αυτό είναι απολύτως απαράδεκτο! (Aftó íne apolítos aparádekto!)
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
Esprimere con forza la propria insoddisfazione
Θέλω τα λεφτά μου πίσω! (Thélo ta leftá mu píso!)
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
Chiedere la restituzione del proprio denaro
Περιμένουμε εδώ και μια ώρα. (Periménume edó ke mia óra.)
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
Lamentarsi dei lunghi tempi d'attesa

Generale - Imprecazioni

Αυτό το φαγητό είναι χάλια! (Avtó to fagitó íne hália!)
这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
Modo maleducato di espremere disgusto per il cibo
Αυτό το ποτό είναι χάλια! (Avtó to potó íne hália!)
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
Modo maleducato per esprimere disgusto per una bibita
Αυτό το μέρος είναι χάλια! (Avtó to meros íne hália!)
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
Modo maleducato di esprimere disgusto per un posto
Αυτό το αυτοκίνητο είναι χάλια! (Avtó to aftokínito íne hália!)
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
Modo maleducato di esprimere disgusto per una macchina
Η εξυπηρέτηση είναι χάλια! (I exipirétisi íne háya!)
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
Modo maleducato per esprimere disgusto per il servizio
Είναι απόλυτη κλεψιά! (Íne apóliti klepsiá)
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
Lamentarsi in modo maleducato di un prezzo alto
Τι μαλακίες είναι αυτές! (Ti malakíes íne aftés!)
扯淡!(chědàn!)
Modo maleducato per dire che non si crede a qualcosa che qualcuno ha detto
Είσαι ένας βλάκας ηλίθιος! (Íse énas vlákas ilíthios!)
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
Insultare qualcuno per la sua scarsa intelligenza
Δεν καταλαβαίνεις θεό! (Den katalavénis theó!)
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
Insultare qualcuno per la sua scarsa conoscenza
Άντε χάσου! (Ánte hasou!)
滚开!(gǔn kāi!)
Dire a qualcuno di sparire immediatamente in malo modo
Για έλα να το κανονίσουμε έξω! (Ya éla na to kanonísume éxo!)
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
Chiedere a una persona di combattere fuori da un edificio