Thailandese | Frasario - Viaggi | Generale

Generale - Essenziale

助けていただけますか?
คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
Chiedere aiuto
英語を話せますか?
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
Chiedere se una persona sa parlare in inglese
_を話せますか?
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
Chiedere se una persona parla una certa lingua
_を私は話せません
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
Spiegare che non parli una certa lingua
分かりません
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
Dire che non capisci.

Generale - Conversazione

こんにちは
สวัสดี! (Sawad-dee!)
Saluto generico
やぁ!
ว่าไง! (Wa-ngai!)
Saluto informale
おはようございます!
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
Saluto per il giorno
こんばんは!
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
Saluto per la sera
おやすみなさい!
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
Saluto per quando ci si congeda nella sera/notte o prima di andare a dormire
お元気ですか?
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
Modo educato per informarsi sulla salute dell'interlocutore
元気です
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
Risposta educata per 'come va?'
お名前はなんですか?
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
Chiedere il nome dell'interlocutore
私の名前は_です
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
Dire il tuo nome a qualcuno
どこから来ましたか?
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
Chiedere la provenienza di una persona
_から来ました
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
Dire da dove vieni
おいくつですか?
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
Chiedere l'età di una persona
_歳です
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
Dire quanti anni hai
はい
ใช่ (Chai)
Risposta positiva
いいえ
ไม่ (Mai)
Risposta negativa
お願いします
กรุณา (Ka ru na)
Parola da aggiungere per essere più cortese
はい、どうぞ!
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
Usato quando si dà qualcosa a qualcuno
ありがとうございます
ขอบคุณ (Khob khun)
Ringraziare qualcuno
どうもありがとうございます
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
Ringraziare qualcuno in modo sentito
どういたしまして
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Risposta educata per un 'grazie'
ごめんなさい
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
Scusarsi per qualcosa
すみません
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
Richiamare l'attenzione di qualcuno
大丈夫です
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Accettare delle scuse
問題ないです
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
Accettare delle scuse
気をつけて!
ระวังนะ! (Ra wang na!)
Avvertire qualcuno di un pericolo
お腹がすきました
ฉันหิว (Chan hiw.)
Usato quando si ha fame
喉が渇きました
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
Usato quando si ha sete
疲れました
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
Usato quando ci si sente stanchi
風邪を引きました
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
Usato quando ci si sente male
分かりません
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
Non sai la risposta ad una domanda
あなたに会えてよかったです
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
Modo educato per salutarsi dopo un primo incontro
さようなら!
ลาก่อน! (La korn! )
Saluto di congedo

Generale - Reclami

クレームを言いたいと思います
ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
Modo educato per iniziare il tuo reclamo
責任者はどなたですか?
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
Chiedere chi è il responsabile
これは非常に受け入れ難いことだ!
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
Esprimere con forza la propria insoddisfazione
お金を返してくれ!
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
Chiedere la restituzione del proprio denaro
1時間以上私たちは待っています
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
Lamentarsi dei lunghi tempi d'attesa

Generale - Imprecazioni

この食べ物はとてもまずい!
อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
Modo maleducato di espremere disgusto per il cibo
この飲み物は小便の味がする!
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
Modo maleducato per esprimere disgusto per una bibita
この場所は糞だ!
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
Modo maleducato di esprimere disgusto per un posto
この車は倒壊寸前だ!
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
Modo maleducato di esprimere disgusto per una macchina
このサービスは最低だ!
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
Modo maleducato per esprimere disgusto per il servizio
これは完全なぼったくりだ!
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
Lamentarsi in modo maleducato di un prezzo alto
これはでたらめだ!
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
Modo maleducato per dire che non si crede a qualcosa che qualcuno ha detto
お前は馬鹿な奴だ!
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
Insultare qualcuno per la sua scarsa intelligenza
お前は何も知らない!
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
Insultare qualcuno per la sua scarsa conoscenza
うせろ!
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
Dire a qualcuno di sparire immediatamente in malo modo
外でケリつけようぜ!
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
Chiedere a una persona di combattere fuori da un edificio