Thailandese | Frasario - Viaggi | Generale

Generale - Essenziale

您能帮助我吗?(nín néng bāngzhù wǒ ma?)
คุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหม? (Khun chuay arai chan noi dai mai?)
Chiedere aiuto
您讲英语吗?(nín jiǎng yīngyǔ ma?)
คุณพูดภาษาอังกฤษหรือเปล่า? (Khun pood pasa ang-grid rue plao?)
Chiedere se una persona sa parlare in inglese
您会讲__吗?(nín huì jiǎng __ ma?)
คุณพูดภาษา_[ภาษา]_หรือเปล่า? (Khun pood pasa_[language]_rue plao?)
Chiedere se una persona parla una certa lingua
我不会讲__。(Wǒ bù huì jiǎng __.)
ฉันไม่พูด_[ภาษา]_(Chan mai pood _[language]_.)
Spiegare che non parli una certa lingua
我不明白。(Wǒ bù míngbái.)
ฉันไม่เข้าใจ (Chan mai kao jai.)
Dire che non capisci.

Generale - Conversazione

您好!(nín hǎo!)
สวัสดี! (Sawad-dee!)
Saluto generico
你好!(nǐ hǎo!)
ว่าไง! (Wa-ngai!)
Saluto informale
早上好!(zǎoshang hǎo!)
สวัสดีตอนเช้า! (Sawad-dee torn chao!)
Saluto per il giorno
晚上好!(wǎnshàng hǎo!)
สวัสดีตอนเย็น! (Sawad-dee torn yen!)
Saluto per la sera
晚安!(wǎn'ān!)
นอนหลับฝันดีนะ! (Norn lub fun dee na!)
Saluto per quando ci si congeda nella sera/notte o prima di andare a dormire
您好吗?(nín hǎo ma?)
เป็นอย่างไรบ้าง? (Pen yang rai bang?)
Modo educato per informarsi sulla salute dell'interlocutore
很好,谢谢。(hěn hǎo, xièxiè.)
สบายดี ขอบคุณมาก (Sabuy-dee, Khob khun mak.)
Risposta educata per 'come va?'
您叫什么名字?(nín jiào shénme míngzì?)
คุณชื่ออะไร? (Khun chue arai?)
Chiedere il nome dell'interlocutore
我叫___。(wǒ jiào ___.)
ฉันชื่อ_____. (Chan chue _____.)
Dire il tuo nome a qualcuno
您来自哪里?(nín láizì nǎlǐ?)
คุณมาจากไหน? (Khun ma jark nhai?)
Chiedere la provenienza di una persona
我来自___。(wǒ láizì ___.)
ฉันมาจาก___. (Chan ma jark___.)
Dire da dove vieni
您多大了?(nín duōdàle?)
คุณอายุเท่าไร? (Khun ar-yu tao rai?)
Chiedere l'età di una persona
我___岁了。(wǒ ___ suìle.)
ฉันอายุ___ปี (Chan aryu___pee.)
Dire quanti anni hai
是(shì)
ใช่ (Chai)
Risposta positiva
不是(bùshì)
ไม่ (Mai)
Risposta negativa
请(qǐng)
กรุณา (Ka ru na)
Parola da aggiungere per essere più cortese
给你!(gěi nǐ!)
เอาแล้วนะ! (Aow laew na)
Usato quando si dà qualcosa a qualcuno
谢谢。(xièxiè.)
ขอบคุณ (Khob khun)
Ringraziare qualcuno
非常感谢。(fēicháng gǎnxiè.)
ขอบคุณมากๆเลย (Khub khun mak mak loey.)
Ringraziare qualcuno in modo sentito
不客气。(bù kèqì.)
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Risposta educata per un 'grazie'
对不起。(duìbùqǐ.)
ฉันขอโทษ (Chan kor tode.)
Scusarsi per qualcosa
打扰了。(dǎrǎole.)
ขอโทษนะ (Kor tode na.)
Richiamare l'attenzione di qualcuno
没有关系。(méiyǒu guānxì.)
ไม่เป็นไร (Mai pen rai.)
Accettare delle scuse
没关系。(méiguānxì.)
ไม่มีปัญหา (Mai mee pan ha.)
Accettare delle scuse
当心!(dāngxīn!)
ระวังนะ! (Ra wang na!)
Avvertire qualcuno di un pericolo
我饿了。(wǒ è le.)
ฉันหิว (Chan hiw.)
Usato quando si ha fame
我渴了。(wǒ kě le.)
ฉันหิวน้ำ (Chan hiw nam.)
Usato quando si ha sete
我累了。(wǒ lèi le.)
ฉันเหนื่อย (Chan na- aeuy.)
Usato quando ci si sente stanchi
我病了。(wǒ bìng le.)
ฉันรไม่สบาย (Chan mai sa buy.)
Usato quando ci si sente male
我不知道。(wǒ bù zhīdào.)
ฉันไม่รู้ (Chan mai roo.)
Non sai la risposta ad una domanda
认识您真高兴。(rènshí nín zhēn gāoxìng.)
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ (Yin dee tee dai roo jak khun.)
Modo educato per salutarsi dopo un primo incontro
再见!(zàijiàn!)
ลาก่อน! (La korn! )
Saluto di congedo

Generale - Reclami

我要投诉。(wǒ yào tóusù.)
ฉันต้องการแสดงความข้องใจ (Chan tong korn sa dang kwam kong jai.)
Modo educato per iniziare il tuo reclamo
谁负责管理这里?(shuí fùzé guǎnlǐ zhèlǐ?)
ใครดูแลที่นี่? (Krai doo lae tee nee?)
Chiedere chi è il responsabile
这简直无法接受。(zhè jiǎnzhí wúfǎ jiēshòu.)
นี่รับไม่ได้อย่างแรง! (Nee rub mai dai yang rang!)
Esprimere con forza la propria insoddisfazione
我要求退款!(wǒ yāoqiú tuì kuǎn!)
ฉันต้องการเงินของฉันคืนมา! (Chan tong karn ngeun kong chan kuen ma!)
Chiedere la restituzione del proprio denaro
我们已经等待一个小时了。(wǒmen yǐjīng děngdài yīgè xiǎoshíliǎo.)
เรารอมาชั่วโมงกว่าแล้ว (Rao ror ma chua mong kwa laew.)
Lamentarsi dei lunghi tempi d'attesa

Generale - Imprecazioni

这太难吃了!(zhè tài nán chīle!)
อาหารจานนี้รสชาติแย่มาก! (Arhan jarn nee rod chart yae mak!)
Modo maleducato di espremere disgusto per il cibo
这太难喝了!(zhè tài nán hēle!)
น้ำแก้วนี้รสชาติเหมือนฉี่เลย! (Nam kaew nee rod chart mhern chee loey!)
Modo maleducato per esprimere disgusto per una bibita
这个地方太垃圾了!(zhège dìfāng tài lèsèle!)
ที่แห่งนี้เหมือนรังหนูเลย! (Tee hang nee mhern rung nhu loey!)
Modo maleducato di esprimere disgusto per un posto
这车就是一件破烂!(zhè chē jiùshì yī jiàn pòlàn!)
รถคันนี้เน่ามาก! (Rod kan nee nao mak!)
Modo maleducato di esprimere disgusto per una macchina
服务太糟糕了!(fúwù tài zāogāole!)
บริการได้ห่วยแตกมาก! (Bo ri karn dai huay tak mak!)
Modo maleducato per esprimere disgusto per il servizio
这就是敲诈!(zhè jiùshì qiāozhà!)
นี่มันหลอกเอาตังกันชัดๆ! (Nee mun lhork aow tung gun chudchud!)
Lamentarsi in modo maleducato di un prezzo alto
扯淡!(chědàn!)
นี่มันโกหกสิ้นดี! (Nee mun ko hok sin dee!)
Modo maleducato per dire che non si crede a qualcosa che qualcuno ha detto
你就是个愚蠢的低能儿!(nǐ jiùshì gè yúchǔn de dīnéng ér!)
คุณนี่มันโง่ชิบหาย! (Khun nee mun ngo chib hai.)
Insultare qualcuno per la sua scarsa intelligenza
你知道个屁!(nǐ zhīdào gè pì!)
คุณนี่มันไม่รู้อะไรเลย! (Khun nee mun mai roo a-rai loey!)
Insultare qualcuno per la sua scarsa conoscenza
滚开!(gǔn kāi!)
ไปไกลๆเลย! (Pai klai klai loey!)
Dire a qualcuno di sparire immediatamente in malo modo
我们到外面来解决问题!(wǒmen dào wàimiàn lái jiějué wèntí!)
ไปจัดการกันข้างนอก! (Pai jad karn kun kang nork!)
Chiedere a una persona di combattere fuori da un edificio