Thailandese | Frasario - Viaggi | Flirtare

Flirtare - Conversazione

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
ขอนั่งด้วยได้ไหม? (Kor nung duay dai mai?)
Chiedere se puoi sederti al tavolo di qualcuno o stare nel posto a fianco al suo nel bar
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
ฉันขอซื้อเครื่องดื่มให้คุณได้ไหม? (Chan kor sue krueng derm hai khun dai mai?)
Chiedere se puoi offrire qualcosa da bere a quella persona
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
คุณมาที่นี่บ่อยหรือเปล่า? (Khun ma tee nee boi rue plao?)
Parlare del più e del meno
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
คุณทำอาชีพอะไร? (Khun tum ar cheep arai?)
Parlare del più e del meno
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
คุณอยากเต้นรำหรือเปล่า? (Khun yark ten rum rue plao?)
Chiedere a qualcuno di ballare con te
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
คุณต้องการออกไปข้างนอกหรือเปล่า? (Khun tong karn ork pai kang nork rue plao?)
Chiedere ad una persona se vuole andare fuori con te
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
คุณต้องการไปอีกปาร์ตี้หนึ่งหรือเปล่า? (Khun tong karn pai eek party neung rue plao?)
Chiedere ad una persona di venire con te in un altro posto
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
ออกจากที่นี่กันเถอะ! (Ork jark tee nee gun ter!)
Chiedere ad una persona di andare via con te e di andare da un'altra parte
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
บ้านคุณหรือบ้านฉันดี? (Baan khun rue baan chan dee?)
Chiedere ad una persona dove passerete la notte insieme
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
คุณอยากไปดูหนังที่บ้านฉันหรือเปล่า? (Khun yark pai doo nung tee baan chan rue plao?)
Invitare una persona a gurdare un film a casa tua
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
คุณมีแผนจะไปไหนหรือเปล่า? (Khun mee plan ja pai nai rue plao?)
Chiedere implicitamente un appuntamento
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
คุณต้องการกินข้าวกับฉันบ้างหรือเปล่า? (Khun tong karn kin kao kub chan bang rue plao?)
Chiedere un appuntamento
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
คุณอยากกินกาแฟซักแก้วไหม? (Khun yark kin ka fae suk kaew mai?)
Chiedere di passare del tempo insieme in modo da conoscersi meglio
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
ฉันไปส่งคุณที่บ้านได้ไหม? (Chan pai song khun tee barn dai mai?)
Far intendere di non voler ancora concludere la serata
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
คุณอยากจะมาเจอกันอีกหรือเปล่า? (Khun yark ja ma jer gun eak rue plao?)
Chiedere un altro appuntamento
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
ขอบคุณมากสำหรับค่ำคืนนี้! ขอให้คุณมีความสุข! (Khob khun mak sum rub kuen nee, kor hai mee kwam suk!)
Modo educato di concludere la serata
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
คุณอยากมากินกาแฟข้างในบ้านฉันหรือเปล่า? (Khun yark me kin ka fae kang nai baan chan rue plao?)
Invitare una persona ad entrare a casa tua

Flirtare - Fare complimenti

你美极了!(nǐ měi jíle!)
คุณสวยมากเลย! (Khun suay mak loey!)
Fare comlplimenti sull'aspetto
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
คุณตลกจัง! (Khun talok jung!)
Fare complimenti per l'essere spiritoso/a
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
คุณมีดวงตาสวยมากเลย! (Khun me duang ta suay mak loey!)
Fare complimenti sulla bellezza degli occhi
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
คุณเต้นเก่งมากเลย! (Khun ten geng mak loey!)
Fare complimenti per le abilità nel ballare
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
คุณดูสวยมากเลยในชุดนั้น! (Khun doo suay mak loey nai shood nun!)
Fare complimenti sul gusto nel vestire/sulla linea
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
ฉันนึกถึงคุณทั้งวันเลย! (Chan nuek tueng khun tung wun loey!)
Dimostrare che la persona ti piace molto
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
คุยกับคุณแล้วสนุกจังเลย! (Kui hub khun laew sanook jung loey!)
Fare complimenti alla fine di una conversazione

Flirtare - Dire di no

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
ฉันไม่สนใจ (Chan mai son jai.)
Modo educato di rifiutare
别烦我。(bié fán wǒ.)
ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะ (Ploi hai chan yu kon daew ter!)
Modo diretto per rifiutare
滚!(gǔn!)
ไปไกลๆ! (Pai klai klai)
Modo maleducato di rifiutare
别碰我!(bié pèng wǒ!)
อย่ามาจับฉัน! (Yar ma jub chan!)
Dire di no quando l'altra persona fa delle avance fisiche
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
เอามือออกไปจากฉัน! (Aow mue ork pai chak chan!)
Dire di no quando l'altra persona ti tocca con le mani