Vietnamita | Frasario - Viaggi | Computer

Computer - Home

Kopiera
Sao
Klipp ut
Cắt
Klistra in
Dán
Fetstil
In đậm
Kursivstil
In nghiêng
Stryka under
Gạch chân
Teckensnitt
Phông
Teckenstorlek
Cỡ chữ
Filtrera
Lọc
Sortera A till Ö
Sắp xếp A-Z
Cell
Ô
Överför formattering
Chổi quét
Fyll
Điền
Kantlinjer
Đường viền

Computer - Pulsanti Office

Nytt
Tạo mới
Öppna
Mở
Spara
Lưu
Spara som
Lưu với tên file
Skriv ut
In ấn
Ångra
Hủy thao tác
Gör om
Khôi phục thao tác
Infoga
Chèn
Ta bort
Xóa
Ändra namn
Đổi tên
Ersätt
Thay thế
Stäng
Đóng
Avbryt
Hủy
Rad
Hàng
Kolumn
Cột
Förhandsgranska utskrift
Xem trước trang in
Minimera
Thu nhỏ
Återställ
Phục hồi

Computer - Inserisci

Tabell
Bảng
Bild
Hình ảnh
Diagram
Biểu đồ
Textruta
Hộp văn bản
Sidhuvud och sidfot
Tiêu đề đầu & cuối trang
Forma
Hình dạng
Sidbrytning
Ngắt trang

Computer - Layout di pagina

Flik
Tab
Marginaler
Lề
Ange utskriftsområde
Chọn vùng in

Computer - Riferimenti

Infoga fotnot
Chú thích cuối trang
Infoga index
Chỉ mục văn bản

Computer - Revisione

Språkkontroll
Đánh vần & Ngữ pháp
Ange språk
Cài đặt ngôn ngữ
Översätt
Dịch
Antal ord
Đếm số từ
Pratbubblor
Ô ghi chú

Computer - Visualizza

Linjal
Thước kẻ