Polacco | Frasario - Viaggi | Computer

Computer - Home

コピー
Kopiuj
カット
Wytnij
貼り付け
Wklej
太字
Pogrubienie
斜体
Kursywa
下線
Podkreślenie
フォント
Czcionka
フォント サイズ
Rozmiar czcionki
フィルター
Filtr
AからZまで並べ替え
Sortuj od A do Z
セル
Komórka
書式のコピー/貼り付け
Malarz formatów
塗りつぶし
Wypełnienie
罫線
Obramowanie

Computer - Pulsanti Office

新規
Nowy
開く
Otwórz
保存
Zapisz
名前を付けて保存
Zapisz jako
印刷する
Drukuj
元に戻す
Cofnij
やり直し
Ponów
挿入
Wstaw
削除
Usuń
名前の変更
Zmień nazwę
置換
Zamień
閉じる
Zamknij
キャンセル
Anuluj
Wiersz
Kolumna
印刷プレビュー
Podgląd wydruku
最小化する
Minimalizuj
復元
Przywróć

Computer - Inserisci

Tabela
画像
Obraz
グラフ
Wykres
テキスト ボックス
Pole tekstowe
ヘッダー/フッター
Nagłówek/Stopka
図形
Kształt
改ページ
Podział strony

Computer - Layout di pagina

タブ
Karta
余白
Marginesy
印刷範囲の設定
Ustaw obszar wydruku

Computer - Riferimenti

脚注の挿入
Wstaw przypis
索引の挿入
Wstaw indeks

Computer - Revisione

スペルチェックと文章校正
Pisownia i gramatyka
言語の設定
Ustaw język
翻訳
Przetłumacz
単語数
Statystyka wyrazów
吹き出し
Dymki

Computer - Visualizza

ルーラー
Linijka