Arabo | Frasario - Viaggi | Computer

Computer - Home

Kopi
نسخ
Klip
قص
Indsæt
لصق
Fed
خط عريض
Kursiv
خط مائل
Understreg
تحته خط
Skrifttype
خط
Skriftstørrelse
حجم الخط
Filter
تصفية
Sortere A til Z
تصنيف من أ-ي
Celle
خلية
Format Maler
رسام الصيغة
Fylde
ملء
Kanter
الحدود

Computer - Pulsanti Office

Ny
جديد
Åben
فتح
Gem
حفظ
Gem som
حفظ باسم
Print
طباعة
Gøre om
تراجع
Ændre
إعادة
Indsæt
إدراج
Slet
حذف
Omdøbe
إعادة تسمية
Erstatte
استبدال
Luk
إغلاق
Annullere
إلغاء
Række
صف
Kolonne
عمود
Se print
استعراض قبل الطباعة
Minimere
تصغير
Genopret
استعادة

Computer - Inserisci

Tabel
جدول
Billede
صورة
Skema
مخطط
Tekst Boks
مربع نص
Sidehoved & Sidefod
رأس وأسفل الصفحة
Form
شكل
Sidebrud
فاصل الصفحة

Computer - Layout di pagina

Faneblad
علامة تبويب
Margener
الهوامش
Set print Område
ضبط منطقة الطباعة

Computer - Riferimenti

Indsæt Fodnote
إدراج حاشية
Indsæt Indeks
ادراج حاشية

Computer - Revisione

Stavning & Grammatik
الأخطاء الإملائية والنحوية
Indstil sprog
ضبط اللغة
Oversæt
ترجمة
Ordoptælling
عدد الكلمات
Balloner
البالونات

Computer - Visualizza

Lineal
المسطرة