Tedesco | Frasario - Viaggi | Andando in giro

Andando in giro - Indicazioni

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Ich habe mich verirrt.
Non sapere dove ti trovi
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
Chiedere dove si trova un certo luogo sulla cartina
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Wo kann ich ___ finden?
Chiedere dove si trova una certa costruzione
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... ein Badezimmer?
costruzione
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... eine Bank/Wechselstube?
costruzione
...โรงแรม? (rong ram?)
... ein Hotel?
costruzione
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... eine Tankstelle?
costruzione
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... ein Krankenhaus?
costruzione
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... eine Apotheke?
costruzione
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... ein Kaufhaus?
costruzione
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... ein Supermarkt?
costruzione
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... eine Bushaltestelle?
costruzione
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... eine Bahnstation?
costruzione
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... die Touristeninformation?
costruzione
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... einen Geldautomaten?
costruzione
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Wie komme ich zum/zur ___?
Chiedere indicazioni per uno specifico luogo
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... die Stadtmitte?
luogo specifico
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... der Bahnhof?
luogo specifico
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... der Flughafen?
luogo specifico
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... die Polizeiwache?
luogo specifico
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... die Botschaft von [Land]?
l'ambasciata di un certo paese
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
Chiedere consiglio su un certo luogo
...บาร์? (...bar?)
... Bars?
luogo
...คาเฟ่? (...cafe?)
... Cafés?
luogo
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... Restaurants?
luogo
...ผับ? (...pub?)
... Diskotheken?
luogo
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... Hotels?
luogo
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... Touristenattraktionen?
luogo
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... historische Sehenswürdigkeiten?
luogo
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... Museums?
luogo

Andando in giro - Direzioni

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Nach links.
Dare indicazioni
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Nach rechts.
Dare indicazioni
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Geradeaus gehen.
Dare indicazioni
เดินกลับไป (dern glub pai)
Geh zurück.
Dare indicazioni
หยุด (yhood)
Anhalten.
Dare indicazioni
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Gehe zum/zur ___.
Dare indicazioni
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Geh an ___ vorbei.
Dare indicazioni
ระวัง___ (rawang____.)
Halte Ausschau nach der/dem ___.
Dare indicazioni
ลงเขา (long kao)
bergab
Dare indicazioni
ขึ้นเขา (kuen kao)
bergauf
Dare indicazioni
สี่แยก (see yak)
Kreuzung
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Ampel
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
จอดรถ (jord-rod)
Park
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni

Andando in giro - Autobus/Treno

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
Chiedere dov'è un rivenditore di biglietti
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
Comprare un biglietto per una certa destinazione
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... Einzelfahrschein ...
biglietto di sola andata
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... Rückfahrkarte ...
biglietto di andata e ritorno
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
biglietto in prima/seconda classe
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... Tageskarte ...
un biglietto valido per l'intera giornata
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... Wochenkarte ...
un biglietto valido per l'intera settimana
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... Monatskarte ...
un biglietto valido per l'intero mese
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
Informarsi sui prezzi del biglietto per una certa destinazione
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
Prenotare uno specifico posto a sedere
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
Chiedere se l'autobus o il treno si ferma in una certa località
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
Chiedere la durata del viaggio
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
Chiedere quando un certo autobus/treno parte dalla stazione
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Ist dieser Platz besetzt?
Chiedere se il posto è ancora libero
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Das ist mein Platz.
Far notare che eri già seduto da prima in quel posto o che lo avevi prenotato

Andando in giro - Cartelli

เปิด (perd)
geöffnet
Un negozio è aperto
ปิด (pid)
geschlossen
Un negozio è chiuso
ทางเข้า (tang kao)
Eingang
cartello indicante l'entrata
ทางออก (tang-ork)
Ausgang
cartello indicante l'uscita
ผลัก (pluk)
Drücken
ดึง (deung)
Ziehen
ผู้ชาย (pu-chy)
Männer
Bagno per uomini
ผู้หญิง (pu-ying)
Damen
Bagno per donne
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
Besetzt
L'albergo non ha più camere disponibili/il bagno è occupato
ว่าง (wang)
Frei
L'albergo ha camere disponibili/il bagno è libero

Andando in giro - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
Chiedere il numero telefonico dell'azienda dei taxi
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
Dire all'autista del taxi dove vuoi andare
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
Informarsi sulle tariffe dei taxi per andare in un certo luogo
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Können Sie hier einen Moment warten?
Chiedere al tassista di aspettarti mentre fai una commissione
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Folgen Sie dem Auto!
Da usare se sei un agente segreto

Andando in giro - Noleggio auto

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Wo ist die Autovermietung?
Chiedere dove puoi noleggiare una macchina
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
Specificare che tipo di macchina vuoi noleggiare
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... für einen Tag/eine Woche.
Specificare per quanto la vuoi noleggiare
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
Chiedere la massima copertura assicurativa possibile
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Ich brauche keine Versicherung.
Chiedere di non essere assicurato
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
Chiedere se devi restituire la macchina col pieno di benzina
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Wo ist die die nächste Tankstelle?
Chiedere dove puoi trovare il prossimo benzinaio
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
Chiedere di includere un altro guidatore nel contratto di noleggio
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
Informarsi sui limiti di velocità della zona
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Der Tank ist nicht voll.
Lamentarsi del serbatoio della benzina che non è pieno al 100%
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Der Motor macht komische Geräusche.
Lamentarsi del problema che ha il motore
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Das Auto ist kaputt.
Lamentarsi dell'auto danneggiata