Portoghese | Frasario - Viaggi | Andando in giro

Andando in giro - Indicazioni

ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Eu estou perdido (a).
Non sapere dove ti trovi
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Você pode me mostrar onde é isso no mapa?
Chiedere dove si trova un certo luogo sulla cartina
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Onde eu encontro ___?
Chiedere dove si trova una certa costruzione
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
... um banheiro?
costruzione
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
... um banco/uma casa de câmbio?
costruzione
...โรงแรม? (rong ram?)
... um hotel?
costruzione
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
... um posto de gasolina?
costruzione
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
... um hospital?
costruzione
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
... uma farmácia?
costruzione
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
... uma loja de departamento?
costruzione
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
... um supermercado?
costruzione
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
... uma parada de ônibus?
costruzione
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
... uma estação de metrô?
costruzione
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
... um centro de informações turísticas?
costruzione
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
... um caixa eletrônico?
costruzione
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Como eu faço para chegar ___?
Chiedere indicazioni per uno specifico luogo
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
... ao centro da cidade?
luogo specifico
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
... a estação de trem?
luogo specifico
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
... ao aeroporto?
luogo specifico
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
... a delegacia de polícia?
luogo specifico
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
... a embaixada [país]?
l'ambasciata di un certo paese
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Você pode recomendar algum bom ___?
Chiedere consiglio su un certo luogo
...บาร์? (...bar?)
... bares?
luogo
...คาเฟ่? (...cafe?)
... cafeterias?
luogo
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
... restaurantes?
luogo
...ผับ? (...pub?)
... boates?
luogo
...โรงแรม? (...rong-ram?)
... hotéis?
luogo
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
... atrações turísticas?
luogo
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
... cidades históricas?
luogo
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
... museus?
luogo

Andando in giro - Direzioni

เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Vire à esquerda.
Dare indicazioni
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Vire à direita.
Dare indicazioni
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Siga em frente.
Dare indicazioni
เดินกลับไป (dern glub pai)
Volte.
Dare indicazioni
หยุด (yhood)
Pare.
Dare indicazioni
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Vá em direção à ___.
Dare indicazioni
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Passe o ___.
Dare indicazioni
ระวัง___ (rawang____.)
Procure por ___.
Dare indicazioni
ลงเขา (long kao)
para baixo
Dare indicazioni
ขึ้นเขา (kuen kao)
para cima
Dare indicazioni
สี่แยก (see yak)
intersecção
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
semáforo
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
จอดรถ (jord-rod)
parque
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni

Andando in giro - Autobus/Treno

ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Onde eu posso comprar uma passagem de ônibus/trem?
Chiedere dov'è un rivenditore di biglietti
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Eu gostaria de comprar um(a)___ para _[local]_, por favor.
Comprare un biglietto per una certa destinazione
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
... bilhete único ...
biglietto di sola andata
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
... bilhete de ida e volta ...
biglietto di andata e ritorno
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
... bilhete para primeira classe/segunda classe...
biglietto in prima/seconda classe
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
... passe de um dia ...
un biglietto valido per l'intera giornata
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
... bilhete semanal ...
un biglietto valido per l'intera settimana
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
... bilhete mensal ...
un biglietto valido per l'intero mese
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Quanto é uma passagem para _[local]_ ?
Informarsi sui prezzi del biglietto per una certa destinazione
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Eu gostaria de reservar um assento (na janela).
Prenotare uno specifico posto a sedere
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Esse trem/ônibus para em __[local]__ ?
Chiedere se l'autobus o il treno si ferma in una certa località
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Quanto tempo leva para chegar em _[local]_?
Chiedere la durata del viaggio
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Quando o ônibus/trem com destino para _[local]_ parte?
Chiedere quando un certo autobus/treno parte dalla stazione
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Este lugar está ocupado?
Chiedere se il posto è ancora libero
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Este é o meu assento.
Far notare che eri già seduto da prima in quel posto o che lo avevi prenotato

Andando in giro - Cartelli

เปิด (perd)
aberto
Un negozio è aperto
ปิด (pid)
fechado
Un negozio è chiuso
ทางเข้า (tang kao)
entrada
cartello indicante l'entrata
ทางออก (tang-ork)
saída
cartello indicante l'uscita
ผลัก (pluk)
empurrar
ดึง (deung)
puxar
ผู้ชาย (pu-chy)
homens
Bagno per uomini
ผู้หญิง (pu-ying)
mulheres
Bagno per donne
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
ocupado
L'albergo non ha più camere disponibili/il bagno è occupato
ว่าง (wang)
livre
L'albergo ha camere disponibili/il bagno è libero

Andando in giro - Taxi

คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Você conhece algum número de táxi?
Chiedere il numero telefonico dell'azienda dei taxi
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Eu preciso ir para _[local]_.
Dire all'autista del taxi dove vuoi andare
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Quanto custa para ir para _[local]_?
Informarsi sulle tariffe dei taxi per andare in un certo luogo
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Você pode esperar aqui por um momento?
Chiedere al tassista di aspettarti mentre fai una commissione
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Siga aquele carro!
Da usare se sei un agente segreto

Andando in giro - Noleggio auto

ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Onde posso alugar um carro?
Chiedere dove puoi noleggiare una macchina
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Eu gostaria de alugar um carro pequeno/carro grande/van.
Specificare che tipo di macchina vuoi noleggiare
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
... por um dia/uma semana.
Specificare per quanto la vuoi noleggiare
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Eu quero pacote de seguro completo.
Chiedere la massima copertura assicurativa possibile
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Eu não preciso de seguro.
Chiedere di non essere assicurato
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Eu devo trazer o carro de volta com o tanque cheio?
Chiedere se devi restituire la macchina col pieno di benzina
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Onde é o posto de gasolina mais próximo?
Chiedere dove puoi trovare il prossimo benzinaio
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Eu gostaria de registrar um segundo motorista.
Chiedere di includere un altro guidatore nel contratto di noleggio
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Qual é o limite de velocidade na cidade/na estrada?
Informarsi sui limiti di velocità della zona
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
O tanque não está cheio.
Lamentarsi del serbatoio della benzina che non è pieno al 100%
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
O motor está fazendo um barulho estranho.
Lamentarsi del problema che ha il motore
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
O carro está danificado.
Lamentarsi dell'auto danneggiata