Thailandese | Frasario - Viaggi | Andando in giro

Andando in giro - Indicazioni

Ich habe mich verirrt.
ฉันหลงทาง (Chan long tang.)
Non sapere dove ti trovi
Können Sie mir zeigen, wo das auf der Karte ist?
คุณช่วยแสดงตำแหน่งในแผนที่ให้หน่อยได้ไหม? (Khun chuay sa-dang tum-nang nai pan-tee hai nhoi dai mai?)
Chiedere dove si trova un certo luogo sulla cartina
Wo kann ich ___ finden?
ฉันสามารถหา___ได้ที่ไหน? (Chan samart ha___dai tee nhai?)
Chiedere dove si trova una certa costruzione
... ein Badezimmer?
...ห้องน้ำ? (hong nam?)
costruzione
... eine Bank/Wechselstube?
...ธนาคาร/สำนักงานแลกเปลี่ยนเงินตรา? (...tanakarn/sum nak ngan lak plian ngern tra?)
costruzione
... ein Hotel?
...โรงแรม? (rong ram?)
costruzione
... eine Tankstelle?
...ปั๊มน้ำมัน? (pum nam mun?)
costruzione
... ein Krankenhaus?
...โรงพยาบาล? (rong pa ya ban?)
costruzione
... eine Apotheke?
...ร้านขายยา? (ran kai ya?)
costruzione
... ein Kaufhaus?
...ห้างสรรพสินค้า? (...hang sub pa sin ka?)
costruzione
... ein Supermarkt?
...ซุปเปอร์มาร์เก็ต? (supermarket?)
costruzione
... eine Bushaltestelle?
...ป้ายรถเมล์?(...pai rod mae?)
costruzione
... eine Bahnstation?
...สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน?(...sa-ta-nee rod fai fa tai din?)
costruzione
... die Touristeninformation?
...ศูนย์บริการการท่องเที่ยว? (...soon bo ri karn karn tong taew)
costruzione
... einen Geldautomaten?
...ตู้เอทีเอ็ม? (...too ATM?)
costruzione
Wie komme ich zum/zur ___?
ฉันจะไป___อย่างไร? (Chan ja pai___yang rai?)
Chiedere indicazioni per uno specifico luogo
... die Stadtmitte?
...ในตัวเมือง? (...nai tua meung?)
luogo specifico
... der Bahnhof?
...สถานีรถไฟ? (...sa-ta-nee rod fai?)
luogo specifico
... der Flughafen?
...สนามบิน? (...sa-nam bin?)
luogo specifico
... die Polizeiwache?
...สถานีตำรวจ? (...sata-nee tam ruad?)
luogo specifico
... die Botschaft von [Land]?
...สถานทูตของ[ประเทศ]? (...sa-tan-tood kong_[country]?)
l'ambasciata di un certo paese
Können Sie eine gute/ein gutes ___ empfehlen?
คุณช่วยแนะนำ___หน่อยได้ไหม? (Khun chuay nae num___nhoi dai mai?)
Chiedere consiglio su un certo luogo
... Bars?
...บาร์? (...bar?)
luogo
... Cafés?
...คาเฟ่? (...cafe?)
luogo
... Restaurants?
...ร้านอาหาร? (...rarn ar-han?)
luogo
... Diskotheken?
...ผับ? (...pub?)
luogo
... Hotels?
...โรงแรม? (...rong-ram?)
luogo
... Touristenattraktionen?
...สถานที่ท่องเที่ยว? (...sa-tan-tee tong taew?)
luogo
... historische Sehenswürdigkeiten?
...สถานที่ประวัติศาสตร์? (...sa tan tee pra wad sard?)
luogo
... Museums?
...พิพิธภัณฑ์? (...pi-pit-ta-pan?)
luogo

Andando in giro - Direzioni

Nach links.
เลี้ยวซ้าย (laew-sai)
Dare indicazioni
Nach rechts.
เลี้ยวขวา (laew-kwa)
Dare indicazioni
Geradeaus gehen.
ตรงไปเรื่อยๆ (trong pai rueiruei)
Dare indicazioni
Geh zurück.
เดินกลับไป (dern glub pai)
Dare indicazioni
Anhalten.
หยุด (yhood)
Dare indicazioni
Gehe zum/zur ___.
เดินไปที่__ (dern pai tee___.)
Dare indicazioni
Geh an ___ vorbei.
เดินผ่าน___. (dern parn__.)
Dare indicazioni
Halte Ausschau nach der/dem ___.
ระวัง___ (rawang____.)
Dare indicazioni
bergab
ลงเขา (long kao)
Dare indicazioni
bergauf
ขึ้นเขา (kuen kao)
Dare indicazioni
Kreuzung
สี่แยก (see yak)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
Ampel
ไฟจราจร (fai ja-ra-jorn)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
Park
จอดรถ (jord-rod)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni

Andando in giro - Autobus/Treno

Wo kann ich ein Busticket/Zugticket kaufen?
ฉันจะไปซื้อตั๋วรถบัส/รถไฟได้ที่ไหน? (Chan ja pai sue tua rod bus/rod fai dai tee nhai?)
Chiedere dov'è un rivenditore di biglietti
I würde gern ein ___ nach _[Ort]_ kaufen, bitte,
ฉันต้องการซื้อตั๋วจาก__ไป__[สถานที่]__. (Chan tong karn sue tua jark___pai_[location]_.)
Comprare un biglietto per una certa destinazione
... Einzelfahrschein ...
...ตั๋วเที่ยวเดียว...(...tua taew daew...)
biglietto di sola andata
... Rückfahrkarte ...
...ตั๋วไป-กลับ...(...tua-pai-glub...)
biglietto di andata e ritorno
... Fahrkarte für dich erste Klasse/zweite Klasse ...
...ตั๋วชั้นหนึ่ง/ชั้นสอง...(...tua chun neung/chun song...)
biglietto in prima/seconda classe
... Tageskarte ...
...ตั๋วหนึ่งวัน...(...tua 1 wun...)
un biglietto valido per l'intera giornata
... Wochenkarte ...
...ตั๋วสำหรับ 1 อาทิตย์...(...tua sumrub 1 artid...)
un biglietto valido per l'intera settimana
... Monatskarte ...
...ตั๋วเดือน...(...tua duen...)
un biglietto valido per l'intero mese
Wie viel kostet eine Fahrkarte nach __[Ort]__?
ตั๋วไป__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Tua pai_[location]_ra ka tao rai?)
Informarsi sui prezzi del biglietto per una certa destinazione
Ich würde gern einen Platz (am Fenster) reservieren.
ฉันต้องการเปลี่ยนที่นั่ง(ใกล้หน้าต่าง) (Chan tong karn plian tee nung (klai nah tang).
Prenotare uno specifico posto a sedere
Hält der Bus/Zug in __[Ort]__?
รถบัส/รถไฟขบวนนี้จอดที่_[สถานที่]__หรือเปล่า? (Rod bus/rod fai ka buan nee jord tee_[location]_rue plao?)
Chiedere se l'autobus o il treno si ferma in una certa località
Wie lange dauert es bis nach __[Ort]__?
ไปถึง_[สถานที่]_ใช้เวลานานเท่าไร? (Pai tueng_[location]_chai we la narn tao rai?)
Chiedere la durata del viaggio
Wann fährt der Bus/Zug nach __[Ort]__ ab?
รถบัส/รถไฟออกจาก__[สถานที่]__เมื่อไร? (Rod bus/rod fai ork jark_[location]_muer rai?)
Chiedere quando un certo autobus/treno parte dalla stazione
Ist dieser Platz besetzt?
มีคนนั่งแล้วหรือยัง(Me kon nung laew rue yung?)
Chiedere se il posto è ancora libero
Das ist mein Platz.
นี่ที่นั่งฉัน (Nee tee nung chan.)
Far notare che eri già seduto da prima in quel posto o che lo avevi prenotato

Andando in giro - Cartelli

geöffnet
เปิด (perd)
Un negozio è aperto
geschlossen
ปิด (pid)
Un negozio è chiuso
Eingang
ทางเข้า (tang kao)
cartello indicante l'entrata
Ausgang
ทางออก (tang-ork)
cartello indicante l'uscita
Drücken
ผลัก (pluk)
Ziehen
ดึง (deung)
Männer
ผู้ชาย (pu-chy)
Bagno per uomini
Damen
ผู้หญิง (pu-ying)
Bagno per donne
Besetzt
มีคนใช้อยู่ (me kon chai yu)
L'albergo non ha più camere disponibili/il bagno è occupato
Frei
ว่าง (wang)
L'albergo ha camere disponibili/il bagno è libero

Andando in giro - Taxi

Wissen Sie die Telefonnummer, um ein Taxi zu bestellen?
คุณมีเบอร์โทรศัพท์หาแท็กซี่หรือเปล่า? (Khun me ber to-ra-sub ha taxi rue plao?)
Chiedere il numero telefonico dell'azienda dei taxi
Ich muss zum/zur __[Ort]__.
ฉันต้องไป__[สถานที่]__. (Chan tong pai__[location]_.)
Dire all'autista del taxi dove vuoi andare
Wie viel kostet es nach/zum/zur __[Ort]__?
ไปที่__[สถานที่]__ราคาเท่าไร? (Pai tee__[sa-tarn-tee]_ra ka tao rai?)
Informarsi sulle tariffe dei taxi per andare in un certo luogo
Können Sie hier einen Moment warten?
คุณช่วยรอตรงนี้สักพักได้ไหม? (Khun chuay ror trong nee suk puk dai mai?)
Chiedere al tassista di aspettarti mentre fai una commissione
Folgen Sie dem Auto!
ตามรถคันนั้นไป! (Tarm rod kun nun pai!)
Da usare se sei un agente segreto

Andando in giro - Noleggio auto

Wo ist die Autovermietung?
ที่เช่ารถอยู่ที่ไหน? (Tee chao rod yu tee nhai?)
Chiedere dove puoi noleggiare una macchina
Ich würde gern einen Kleinwagen/ein großes Auto/einen Lieferwagen mieten.
ฉันต้องการเช่ารถคันเล็ก/คันใหญ่/รถตู้ (Chan tong karn chao rod kun lek/kun yai/rod too.)
Specificare che tipo di macchina vuoi noleggiare
... für einen Tag/eine Woche.
...สำหรับวันเดียว/หนึ่งอาทิตย์ (...sumrub wun daew/neung artid.)
Specificare per quanto la vuoi noleggiare
Ich möchte Vollkaskoversicherung.
ฉันต้องการประกันทั้งหมด (Chan tong karn pra-kun tung mod.)
Chiedere la massima copertura assicurativa possibile
Ich brauche keine Versicherung.
ฉันไม่ต้องการประกัน (Chan mai tong karn pra kun.)
Chiedere di non essere assicurato
Sollte ich das Auto mit vollem Tank zurückbringen?
ฉันควรคืนรถแบบน้ำมันเต็มถังใช่ไหม? (Chan kuan kuen rod bab num mun tem tung chai mai?)
Chiedere se devi restituire la macchina col pieno di benzina
Wo ist die die nächste Tankstelle?
ปัํมน้ำมันที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงไหน? (Pump num mun tee glai tee sud yu trong nhai?)
Chiedere dove puoi trovare il prossimo benzinaio
Ich würde gern einen zweiten Fahrer hinzufügen.
ฉันต้องการคนขับรถคนที่สอง (Chun tong karn kon kub rod kon tee song.)
Chiedere di includere un altro guidatore nel contratto di noleggio
Was ist die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Stadt/auf der Autobahn?
ความเร็วสูงสุดบนทางด่วนคือเท่าไร? (Kwam rew soong sood bon tang duan kue tao rai?)
Informarsi sui limiti di velocità della zona
Der Tank ist nicht voll.
น้ำมันไม่เต็มถัง (Num mun mai tem tung.)
Lamentarsi del serbatoio della benzina che non è pieno al 100%
Der Motor macht komische Geräusche.
ตัวเครื่องมีเสียงแปลกๆ (Tua krueng mee siang plak plak.)
Lamentarsi del problema che ha il motore
Das Auto ist kaputt.
รถยนต์มีความเสียหาย (Rod yon mee kwam sia hai.)
Lamentarsi dell'auto danneggiata