Cinese | Frasario - Viaggi | Andando in giro

Andando in giro - Indicazioni

Zgubiłem/Zgubiłam się.
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Non sapere dove ti trovi
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani pokazać mi gdzie to jest na mapie?
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Chiedere dove si trova un certo luogo sulla cartina
Gdzie jest ___?
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Chiedere dove si trova una certa costruzione
... toaleta?
…浴室?(…yùshì?)
costruzione
... bank/kantor?
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
costruzione
... hotel?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
costruzione
... stacja benzynowa?
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
costruzione
... szpital?
…医院?(…yīyuàn?)
costruzione
... apteka?
…药店?(…yàodiàn?)
costruzione
... dom towarowy?
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
costruzione
... supermarket?
…超市?(…chāoshì?)
costruzione
... przystanek autobusowy?
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
costruzione
... stacja metra?
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
costruzione
... centrum informacji turystycznej?
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
costruzione
... bankomat?
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
costruzione
Jak dotrzeć ___?
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Chiedere indicazioni per uno specifico luogo
... do centrum?
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
luogo specifico
... na dworzec kolejowy?
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
luogo specifico
... na lotnisko?
…机场?(…jīchǎng?)
luogo specifico
... na komisariat policji?
…警察局?(…jǐngchá jú?)
luogo specifico
... do ambasady [nazwa kraju]?
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
l'ambasciata di un certo paese
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani mi polecić (jakiś/jakąś/jakieś) ___?
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Chiedere consiglio su un certo luogo
... bary?
…酒吧?(…jiǔbā?)
luogo
... kawiarnie?
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
luogo
... restauracje?
…饭店?(…fàndiàn?)
luogo
... kluby nocne?
…夜店?(…yèdiàn?)
luogo
... hotele?
…酒店?(…jiǔdiàn?)
luogo
... atrakcje turystyczne?
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
luogo
... atrakcje historyczne?
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
luogo
... muzea?
…博物馆?(…bówùguǎn?)
luogo

Andando in giro - Direzioni

Skręć w lewo.
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Dare indicazioni
Skręć w prawo.
右转。(yòu zhuǎn.)
Dare indicazioni
Idź prosto.
直走。(zhí zǒu.)
Dare indicazioni
Zawróć.
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Dare indicazioni
Zatrzymaj się.
停。(tíng.)
Dare indicazioni
Idź w kierunku ___.
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Dare indicazioni
Miń ___.
走过 ___。(zǒuguò___.)
Dare indicazioni
Rozejrzyj się za ___.
看着 ___。(kànzhe ___.)
Dare indicazioni
w dół
下坡(xià pō)
Dare indicazioni
w górę
上坡(shàng pō)
Dare indicazioni
skrzyżowanie
十字路口(shízìlù kǒu)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
światła
交通灯(jiāotōng dēng)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
park
公园(gōngyuán)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni

Andando in giro - Autobus/Treno

Gdzie mogę kupić bilet na autobus/pociąg?
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Chiedere dov'è un rivenditore di biglietti
Poproszę ___ do __[cel podróży]__ .
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Comprare un biglietto per una certa destinazione
... bilet w jedną stronę ...
…单程票…(…dān chéng piào…)
biglietto di sola andata
... bilet powrotny ...
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
biglietto di andata e ritorno
... bilet pierwszej klasy/drugiej klasy ...
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
biglietto in prima/seconda classe
... bilet całodzienny ...
…天票…(…tiān piào…)
un biglietto valido per l'intera giornata
... bilet tygodniowy ...
…周票…(…zhōu piào…)
un biglietto valido per l'intera settimana
... bilet miesięczny ...
…月票…(…yuèpiào…)
un biglietto valido per l'intero mese
Ile kosztuje bilet do _[cel podróży]_?
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Informarsi sui prezzi del biglietto per una certa destinazione
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować miejsce (przy oknie).
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Prenotare uno specifico posto a sedere
Czy ten autobus/pociąg zatrzymuje się w _[nazwa miejscowości]_?
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Chiedere se l'autobus o il treno si ferma in una certa località
Ile trwa podróż do _[nazwa miejscowości]_?
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Chiedere la durata del viaggio
Kiedy odjeżdża autobus/pociąg do _[nazwa miejscowości]_?
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Chiedere quando un certo autobus/treno parte dalla stazione
Czy to miejsce jest wolne?
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Chiedere se il posto è ancora libero
To jest moje miejsce.
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Far notare che eri già seduto da prima in quel posto o che lo avevi prenotato

Andando in giro - Cartelli

otwarte
营业中(yíngyè zhōng)
Un negozio è aperto
zamknięte
关门(guānmén)
Un negozio è chiuso
wejście
入口处(rùkǒu chù)
cartello indicante l'entrata
wyjście
出口(chūkǒu)
cartello indicante l'uscita
pchaj
推(tuī)
ciągnij
拉(lā)
męski
男士(nánshì)
Bagno per uomini
damski
女士(nǚshì)
Bagno per donne
zajęte
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
L'albergo non ha più camere disponibili/il bagno è occupato
wolne
空闲(kòng xián)
L'albergo ha camere disponibili/il bagno è libero

Andando in giro - Taxi

Jaki jest numer, żeby zadzwonić po taksówkę?
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Chiedere il numero telefonico dell'azienda dei taxi
Muszę dotrzeć do_[cel podróży]_ .
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Dire all'autista del taxi dove vuoi andare
Ile kosztuje przejazd do_[cel podróży]_?
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Informarsi sulle tariffe dei taxi per andare in un certo luogo
Może Pan/Pani tu chwilę zaczekać?
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Chiedere al tassista di aspettarti mentre fai una commissione
Proszę jechać za tym samochodem!
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Da usare se sei un agente segreto

Andando in giro - Noleggio auto

Gdzie jest wypożyczalnia samochodów?
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Chiedere dove puoi noleggiare una macchina
Chciałbym/Chciałabym wypożyczyć mały samochód / duży samochód / furgonetkę.
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Specificare che tipo di macchina vuoi noleggiare
... na jeden dzień/jeden tydzień.
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Specificare per quanto la vuoi noleggiare
Proszę o opcję z pełnym pokryciem ubezpieczeniowym.
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Chiedere la massima copertura assicurativa possibile
Nie potrzebuję ubezpieczenia.
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Chiedere di non essere assicurato
Czy przy zwracaniu auta bak musi być pełny?
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Chiedere se devi restituire la macchina col pieno di benzina
Gdzie jest najbliższa stacja benzynowa?
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Chiedere dove puoi trovare il prossimo benzinaio
Chciałbym/Chciałabym dodać drugiego kierowcę.
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Chiedere di includere un altro guidatore nel contratto di noleggio
Ile wynosi ograniczenie prędkości w miastach/na autostradach?
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Informarsi sui limiti di velocità della zona
Bak nie jest pełny.
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Lamentarsi del serbatoio della benzina che non è pieno al 100%
Silnik wydaje dziwne odgłosy.
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Lamentarsi del problema che ha il motore
Samochód jest zepsuty.
车坏了。(chē huàile.)
Lamentarsi dell'auto danneggiata