Cinese | Frasario - Viaggi | Andando in giro

Andando in giro - Indicazioni

Έχω χαθεί. (Ého hathí.)
我迷路了。(wǒ mílù le.)
Non sapere dove ti trovi
Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?)
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Chiedere dove si trova un certo luogo sulla cartina
Πού μπορώ να βρω ___; (Pu boró na vro ___;)
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Chiedere dove si trova una certa costruzione
... ένα μπάνιο; (...éna bányo?)
…浴室?(…yùshì?)
costruzione
... μια τράπεζα / ένα γραφείο συναλλάγματος; (... mya trápeza / éna grafío sinalágmatos?)
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
costruzione
... ένα ξενοδοχείο; (... éna xenodohío?)
…酒店?(…jiǔdiàn?)
costruzione
... ένα βενζινάδικο; (... éna venzinádiko?)
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
costruzione
... ένα νοσοκομείο; (... éna nosokomío?)
…医院?(…yīyuàn?)
costruzione
... ένα φαρμακείο; (... éna farmakío?)
…药店?(…yàodiàn?)
costruzione
... ένα πολυκατάστημα; (... éna polikatástima?)
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
costruzione
... μια υπεραγορά; (... mya iperagorá?)
…超市?(…chāoshì?)
costruzione
... η στάση λεωφορείου; (... i stási leoforíu?)
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
costruzione
... o σταθμός του μετρό; (... o stathmós tu metró?)
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
costruzione
... ένα γραφείο τουριστικών πληροφοριών; (... éna grafío turistikón pliroforión?)
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
costruzione
... μιαν αυτόματη ταμειακή μηχανή; (... mian aftómati tamiakí mihaní?)
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
costruzione
Πώς μπορώ να βρω ___; (Pos boró na vro ___?)
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Chiedere indicazioni per uno specifico luogo
... το κέντρο της πόλης; (to kéntro tis pólis?)
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
luogo specifico
... ο σταθμός του τρένου; (o stathmós tu trénu?)
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
luogo specifico
... το αεροδρόμιο; (... to aerodrómio?)
…机场?(…jīchǎng?)
luogo specifico
... το αστυνομικό τμήμα; (... to astinomikó tmíma?)
…警察局?(…jǐngchá jú?)
luogo specifico
... η πρεσβεία της [χώρα]; (... i bresvía tis [hóra]?)
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
l'ambasciata di un certo paese
Μπορείτε να μου συστήσετε κανένα καλό ___; (Boríte na mu sistísete kanéna kaló ___?)
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Chiedere consiglio su un certo luogo
... μπαρ; (... bar?)
…酒吧?(…jiǔbā?)
luogo
... καφέ; (... kafé?)
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
luogo
... εστιατόρια; (... estiatória?)
…饭店?(…fàndiàn?)
luogo
... νυχτερινά κέντρα; (... nihteriná kéntra?)
…夜店?(…yèdiàn?)
luogo
... ξενοδοχεία; (... xenodohía?)
…酒店?(…jiǔdiàn?)
luogo
... τα τουριστικά αξιοθέατα; (... ta turistiká axiothéata?)
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
luogo
... ιστορικές τοποθεσίες; (... istorikés topothesíes?)
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
luogo
... μουσεία; (... musía?)
…博物馆?(…bówùguǎn?)
luogo

Andando in giro - Direzioni

Στρίψτε αριστερά. (Strípste aristerá.)
左转。(zuǒ zhuǎn.)
Dare indicazioni
Στρίψτε δεξιά. (Strípste dexiá.)
右转。(yòu zhuǎn.)
Dare indicazioni
Πηγαίνετε ευθεία. (Pigénete efthía.)
直走。(zhí zǒu.)
Dare indicazioni
Πηγαίνετε πίσω. (Pigénete píso.)
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Dare indicazioni
Σταματήστε. (Stamatíste.)
停。(tíng.)
Dare indicazioni
Πηγαίνετε προς την ___. (Pigénete pros tin ___.)
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Dare indicazioni
Περνάτε το___. (Pernáte to___.)
走过 ___。(zǒuguò___.)
Dare indicazioni
Προσέξτε για την ___. (Proséxte ya tin ___.)
看着 ___。(kànzhe ___.)
Dare indicazioni
κατηφορικός (katiforikós)
下坡(xià pō)
Dare indicazioni
ανηφορικός (aniforikós)
上坡(shàng pō)
Dare indicazioni
σταυροδρόμι (stavrodrómi)
十字路口(shízìlù kǒu)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
φώτα τροχαίας (fóta trohéas)
交通灯(jiāotōng dēng)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
πάρκο (párko)
公园(gōngyuán)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni

Andando in giro - Autobus/Treno

Πού μπορώ να αγοράσω ένα εισιτήριο λεωφορείου / τρένου; (Pu boró na agoráso éna isitírio leoforíu / trénu?)
我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Chiedere dov'è un rivenditore di biglietti
Θα ήθελα να αγοράσω ένα ___ για _[τοποθεσία]_, παρακαλώ. (Tha íthela na agoráso éna ___ ya _[topothesía]_, parakaló.)
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Comprare un biglietto per una certa destinazione
... απλό εισιτήριo... (... apló isitírio...)
…单程票…(…dān chéng piào…)
biglietto di sola andata
... εισιτήριο με επιστροφή ... (... isitírio me epistrofí ...)
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
biglietto di andata e ritorno
...εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης... (... isitírio prótis táxis/défteris táxis...)
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
biglietto in prima/seconda classe
... ημερήσιο εισιτήριο ... (... imerísyo isitírio ...)
…天票…(…tiān piào…)
un biglietto valido per l'intera giornata
... εβδομαδιαία κάρτα ... (... evdomadiéa kárta ...)
…周票…(…zhōu piào…)
un biglietto valido per l'intera settimana
... μηνιαία κάρτα ... (... miniéa kárta ...)
…月票…(…yuèpiào…)
un biglietto valido per l'intero mese
Πόσα είναι το εισιτήριο για __ [προορισμός] __; (Pósa íne to isitírio ya __ [proorismós] __;)
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Informarsi sui prezzi del biglietto per una certa destinazione
Θα ήθελα να κρατήσω μια θέση (δίπλα στο παράθυρο). (Tha íthela na kratíso mya thési (dípla sto paráthiro).)
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Prenotare uno specifico posto a sedere
Κάνει αυτό το λεωφορείο στάση σε __[προορισμός]__; (Káni aftó to leoforío stási se __[proorismós]__?)
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Chiedere se l'autobus o il treno si ferma in una certa località
Πόση ώρα για να φθάσουμε στο __[προορισμός]__; (Pósi óra ya na fthásume sto __[proorismós]__? )
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Chiedere la durata del viaggio
Πότε φεύγει το λεωφορείο/τρένο για __[προορισμός]__; (Póte févgi to leoforío/tréno ya __[proorismós]__?)
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Chiedere quando un certo autobus/treno parte dalla stazione
Είναι κρατημένη αυτή η θέση; (Íne kratiméni aftí i thési?)
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Chiedere se il posto è ancora libero
Αυτή είναι η θέση μου. (Aftí íne i thési mu.)
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Far notare che eri già seduto da prima in quel posto o che lo avevi prenotato

Andando in giro - Cartelli

ανοιχτό (anihtó)
营业中(yíngyè zhōng)
Un negozio è aperto
κλειστό (klistó)
关门(guānmén)
Un negozio è chiuso
είσοδος (ísodos)
入口处(rùkǒu chù)
cartello indicante l'entrata
έξοδος (éxodos)
出口(chūkǒu)
cartello indicante l'uscita
σπρώξτε (spróxte)
推(tuī)
τραβήξτε (travíxte)
拉(lā)
άνδρες (ándres)
男士(nánshì)
Bagno per uomini
γυναίκες (ginékes)
女士(nǚshì)
Bagno per donne
γεμάτο/κατειλημμένο (gemáto/katiliméno)
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
L'albergo non ha più camere disponibili/il bagno è occupato
άδειο/ελεύθερο (ádyo/eléfthero)
空闲(kòng xián)
L'albergo ha camere disponibili/il bagno è libero

Andando in giro - Taxi

Γνωρίζετε τον αριθμό για να καλέσει κάποιος ταξί; (Gnorízete ton arithmó ya na kalési kápyos taxí?)
您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Chiedere il numero telefonico dell'azienda dei taxi
Πρέπει να πάω στο __ [προορισμός] __. (Prépi na páo sto __ [proorismós] __.)
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Dire all'autista del taxi dove vuoi andare
Πόσα για να με πάρετε στο __ [προορισμός] __; (Pósa ya na me párete sto __ [proorismós] __.)
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Informarsi sulle tariffe dei taxi per andare in un certo luogo
Μπορείτε να περιμένετε εδώ για μια στιγμή; (Boríte na periménete edó ya mya stigmi?)
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Chiedere al tassista di aspettarti mentre fai una commissione
Ακολουθήστε αυτό το αυτοκίνητο! (Akoluthíste aftó to aftokínito!)
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Da usare se sei un agente segreto

Andando in giro - Noleggio auto

Πού μπορώ να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο; (Pu boró na nikiáso éna aftokínito?)
在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Chiedere dove puoi noleggiare una macchina
Θα ήθελα να νοικιάσω ένα μικρό αυτοκίνητο / μεγάλο αυτοκίνητο / βαν. (Tha íthela na nikiáso éna mikró aftokínito / megálo aftokínito / van.)
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Specificare che tipo di macchina vuoi noleggiare
... για μία ημέρα / μία εβδομάδα. (ya mya iméra / mya evdomáda.)
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
Specificare per quanto la vuoi noleggiare
Θέλω πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. (Thélo plíri asfalistikí kálipsi.)
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Chiedere la massima copertura assicurativa possibile
Δεν χρειάζομαι ασφάλιση. (Den hriázome asfálisi.)
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Chiedere di non essere assicurato
Πρέπει να φέρω το αυτοκίνητο πίσω με γεμάτο ντεπόζιτο; (Prépi na féro to aftokínito píso me gemáto ntepózito?)
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Chiedere se devi restituire la macchina col pieno di benzina
Πού είναι το κοντινότερο βενζινάδικο; (Pu íne to kontinótero venzinádiko?)
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Chiedere dove puoi trovare il prossimo benzinaio
Θα ήθελα να περιλάβω ένα δεύτερο οδηγό. (Tha íthela na perilávo éna déftero odigó.)
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Chiedere di includere un altro guidatore nel contratto di noleggio
Ποιο είναι το όριο ταχύτητας στις πόλεις / στους αυτοκινητόδρομους; (Pyo íne to ório tahítitas stis pólis / stus aftokinitódrumus?)
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Informarsi sui limiti di velocità della zona
Το ντεπόζιτο δεν είναι γεμάτο. (To depózito den íne gemáto.)
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Lamentarsi del serbatoio della benzina che non è pieno al 100%
Η μηχανή κάνει ένα παράξενο θόρυβο. (I mihaní káni éna paráxeno thórivo.)
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Lamentarsi del problema che ha il motore
Το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη. (To aftokínito éhi ipostí vlávi.)
车坏了。(chē huàile.)
Lamentarsi dell'auto danneggiata