Greco | Frasario - Viaggi | Andando in giro

Andando in giro - Indicazioni

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Έχω χαθεί. (Ého hathí.)
Non sapere dove ti trovi
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Μπορείτε να μου δείξετε πού βρίσκεται στο χάρτη; (Boríte na mu díxete pu vrískete sto hárti?)
Chiedere dove si trova un certo luogo sulla cartina
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Πού μπορώ να βρω ___; (Pu boró na vro ___;)
Chiedere dove si trova una certa costruzione
…浴室?(…yùshì?)
... ένα μπάνιο; (...éna bányo?)
costruzione
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... μια τράπεζα / ένα γραφείο συναλλάγματος; (... mya trápeza / éna grafío sinalágmatos?)
costruzione
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... ένα ξενοδοχείο; (... éna xenodohío?)
costruzione
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... ένα βενζινάδικο; (... éna venzinádiko?)
costruzione
…医院?(…yīyuàn?)
... ένα νοσοκομείο; (... éna nosokomío?)
costruzione
…药店?(…yàodiàn?)
... ένα φαρμακείο; (... éna farmakío?)
costruzione
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... ένα πολυκατάστημα; (... éna polikatástima?)
costruzione
…超市?(…chāoshì?)
... μια υπεραγορά; (... mya iperagorá?)
costruzione
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... η στάση λεωφορείου; (... i stási leoforíu?)
costruzione
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... o σταθμός του μετρό; (... o stathmós tu metró?)
costruzione
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... ένα γραφείο τουριστικών πληροφοριών; (... éna grafío turistikón pliroforión?)
costruzione
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... μιαν αυτόματη ταμειακή μηχανή; (... mian aftómati tamiakí mihaní?)
costruzione
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Πώς μπορώ να βρω ___; (Pos boró na vro ___?)
Chiedere indicazioni per uno specifico luogo
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... το κέντρο της πόλης; (to kéntro tis pólis?)
luogo specifico
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
... ο σταθμός του τρένου; (o stathmós tu trénu?)
luogo specifico
…机场?(…jīchǎng?)
... το αεροδρόμιο; (... to aerodrómio?)
luogo specifico
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... το αστυνομικό τμήμα; (... to astinomikó tmíma?)
luogo specifico
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... η πρεσβεία της [χώρα]; (... i bresvía tis [hóra]?)
l'ambasciata di un certo paese
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
Μπορείτε να μου συστήσετε κανένα καλό ___; (Boríte na mu sistísete kanéna kaló ___?)
Chiedere consiglio su un certo luogo
…酒吧?(…jiǔbā?)
... μπαρ; (... bar?)
luogo
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... καφέ; (... kafé?)
luogo
…饭店?(…fàndiàn?)
... εστιατόρια; (... estiatória?)
luogo
…夜店?(…yèdiàn?)
... νυχτερινά κέντρα; (... nihteriná kéntra?)
luogo
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... ξενοδοχεία; (... xenodohía?)
luogo
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... τα τουριστικά αξιοθέατα; (... ta turistiká axiothéata?)
luogo
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... ιστορικές τοποθεσίες; (... istorikés topothesíes?)
luogo
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... μουσεία; (... musía?)
luogo

Andando in giro - Direzioni

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Στρίψτε αριστερά. (Strípste aristerá.)
Dare indicazioni
右转。(yòu zhuǎn.)
Στρίψτε δεξιά. (Strípste dexiá.)
Dare indicazioni
直走。(zhí zǒu.)
Πηγαίνετε ευθεία. (Pigénete efthía.)
Dare indicazioni
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Πηγαίνετε πίσω. (Pigénete píso.)
Dare indicazioni
停。(tíng.)
Σταματήστε. (Stamatíste.)
Dare indicazioni
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Πηγαίνετε προς την ___. (Pigénete pros tin ___.)
Dare indicazioni
走过 ___。(zǒuguò___.)
Περνάτε το___. (Pernáte to___.)
Dare indicazioni
看着 ___。(kànzhe ___.)
Προσέξτε για την ___. (Proséxte ya tin ___.)
Dare indicazioni
下坡(xià pō)
κατηφορικός (katiforikós)
Dare indicazioni
上坡(shàng pō)
ανηφορικός (aniforikós)
Dare indicazioni
十字路口(shízìlù kǒu)
σταυροδρόμι (stavrodrómi)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
交通灯(jiāotōng dēng)
φώτα τροχαίας (fóta trohéas)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
公园(gōngyuán)
πάρκο (párko)
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni

Andando in giro - Autobus/Treno

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Πού μπορώ να αγοράσω ένα εισιτήριο λεωφορείου / τρένου; (Pu boró na agoráso éna isitírio leoforíu / trénu?)
Chiedere dov'è un rivenditore di biglietti
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Θα ήθελα να αγοράσω ένα ___ για _[τοποθεσία]_, παρακαλώ. (Tha íthela na agoráso éna ___ ya _[topothesía]_, parakaló.)
Comprare un biglietto per una certa destinazione
…单程票…(…dān chéng piào…)
... απλό εισιτήριo... (... apló isitírio...)
biglietto di sola andata
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... εισιτήριο με επιστροφή ... (... isitírio me epistrofí ...)
biglietto di andata e ritorno
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
...εισιτήριο πρώτης τάξης/δεύτερης τάξης... (... isitírio prótis táxis/défteris táxis...)
biglietto in prima/seconda classe
…天票…(…tiān piào…)
... ημερήσιο εισιτήριο ... (... imerísyo isitírio ...)
un biglietto valido per l'intera giornata
…周票…(…zhōu piào…)
... εβδομαδιαία κάρτα ... (... evdomadiéa kárta ...)
un biglietto valido per l'intera settimana
…月票…(…yuèpiào…)
... μηνιαία κάρτα ... (... miniéa kárta ...)
un biglietto valido per l'intero mese
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Πόσα είναι το εισιτήριο για __ [προορισμός] __; (Pósa íne to isitírio ya __ [proorismós] __;)
Informarsi sui prezzi del biglietto per una certa destinazione
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Θα ήθελα να κρατήσω μια θέση (δίπλα στο παράθυρο). (Tha íthela na kratíso mya thési (dípla sto paráthiro).)
Prenotare uno specifico posto a sedere
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Κάνει αυτό το λεωφορείο στάση σε __[προορισμός]__; (Káni aftó to leoforío stási se __[proorismós]__?)
Chiedere se l'autobus o il treno si ferma in una certa località
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Πόση ώρα για να φθάσουμε στο __[προορισμός]__; (Pósi óra ya na fthásume sto __[proorismós]__? )
Chiedere la durata del viaggio
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Πότε φεύγει το λεωφορείο/τρένο για __[προορισμός]__; (Póte févgi to leoforío/tréno ya __[proorismós]__?)
Chiedere quando un certo autobus/treno parte dalla stazione
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Είναι κρατημένη αυτή η θέση; (Íne kratiméni aftí i thési?)
Chiedere se il posto è ancora libero
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Αυτή είναι η θέση μου. (Aftí íne i thési mu.)
Far notare che eri già seduto da prima in quel posto o che lo avevi prenotato

Andando in giro - Cartelli

营业中(yíngyè zhōng)
ανοιχτό (anihtó)
Un negozio è aperto
关门(guānmén)
κλειστό (klistó)
Un negozio è chiuso
入口处(rùkǒu chù)
είσοδος (ísodos)
cartello indicante l'entrata
出口(chūkǒu)
έξοδος (éxodos)
cartello indicante l'uscita
推(tuī)
σπρώξτε (spróxte)
拉(lā)
τραβήξτε (travíxte)
男士(nánshì)
άνδρες (ándres)
Bagno per uomini
女士(nǚshì)
γυναίκες (ginékes)
Bagno per donne
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
γεμάτο/κατειλημμένο (gemáto/katiliméno)
L'albergo non ha più camere disponibili/il bagno è occupato
空闲(kòng xián)
άδειο/ελεύθερο (ádyo/eléfthero)
L'albergo ha camere disponibili/il bagno è libero

Andando in giro - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Γνωρίζετε τον αριθμό για να καλέσει κάποιος ταξί; (Gnorízete ton arithmó ya na kalési kápyos taxí?)
Chiedere il numero telefonico dell'azienda dei taxi
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Πρέπει να πάω στο __ [προορισμός] __. (Prépi na páo sto __ [proorismós] __.)
Dire all'autista del taxi dove vuoi andare
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Πόσα για να με πάρετε στο __ [προορισμός] __; (Pósa ya na me párete sto __ [proorismós] __.)
Informarsi sulle tariffe dei taxi per andare in un certo luogo
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Μπορείτε να περιμένετε εδώ για μια στιγμή; (Boríte na periménete edó ya mya stigmi?)
Chiedere al tassista di aspettarti mentre fai una commissione
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Ακολουθήστε αυτό το αυτοκίνητο! (Akoluthíste aftó to aftokínito!)
Da usare se sei un agente segreto

Andando in giro - Noleggio auto

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Πού μπορώ να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο; (Pu boró na nikiáso éna aftokínito?)
Chiedere dove puoi noleggiare una macchina
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Θα ήθελα να νοικιάσω ένα μικρό αυτοκίνητο / μεγάλο αυτοκίνητο / βαν. (Tha íthela na nikiáso éna mikró aftokínito / megálo aftokínito / van.)
Specificare che tipo di macchina vuoi noleggiare
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... για μία ημέρα / μία εβδομάδα. (ya mya iméra / mya evdomáda.)
Specificare per quanto la vuoi noleggiare
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Θέλω πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. (Thélo plíri asfalistikí kálipsi.)
Chiedere la massima copertura assicurativa possibile
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Δεν χρειάζομαι ασφάλιση. (Den hriázome asfálisi.)
Chiedere di non essere assicurato
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Πρέπει να φέρω το αυτοκίνητο πίσω με γεμάτο ντεπόζιτο; (Prépi na féro to aftokínito píso me gemáto ntepózito?)
Chiedere se devi restituire la macchina col pieno di benzina
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Πού είναι το κοντινότερο βενζινάδικο; (Pu íne to kontinótero venzinádiko?)
Chiedere dove puoi trovare il prossimo benzinaio
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Θα ήθελα να περιλάβω ένα δεύτερο οδηγό. (Tha íthela na perilávo éna déftero odigó.)
Chiedere di includere un altro guidatore nel contratto di noleggio
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Ποιο είναι το όριο ταχύτητας στις πόλεις / στους αυτοκινητόδρομους; (Pyo íne to ório tahítitas stis pólis / stus aftokinitódrumus?)
Informarsi sui limiti di velocità della zona
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Το ντεπόζιτο δεν είναι γεμάτο. (To depózito den íne gemáto.)
Lamentarsi del serbatoio della benzina che non è pieno al 100%
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Η μηχανή κάνει ένα παράξενο θόρυβο. (I mihaní káni éna paráxeno thórivo.)
Lamentarsi del problema che ha il motore
车坏了。(chē huàile.)
Το αυτοκίνητο έχει υποστεί βλάβη. (To aftokínito éhi ipostí vlávi.)
Lamentarsi dell'auto danneggiata