Danese | Frasario - Viaggi | Andando in giro

Andando in giro - Indicazioni

我迷路了。(wǒ mílù le.)
Jeg er faret vild.
Non sapere dove ti trovi
您能在地图上指给我看吗?(nín néng zài dìtú shàng zhǐ gěi wǒ kàn ma?)
Kan du vise mig hvor det er på kortet?
Chiedere dove si trova un certo luogo sulla cartina
我如何能找到 ___?(wǒ rúhé néng zhǎodào ___?)
Hvor kan jeg finde___?
Chiedere dove si trova una certa costruzione
…浴室?(…yùshì?)
... et badeværelse?
costruzione
…银行/货币兑换处?(…yínháng/huòbì duìhuàn chǔ?)
... en bank/et veksel kontor?
costruzione
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... et hotel?
costruzione
…加油站?(…jiāyóu zhàn?)
... en benzintank?
costruzione
…医院?(…yīyuàn?)
... et sygehus?
costruzione
…药店?(…yàodiàn?)
... et apotek?
costruzione
…百货商店?(…bǎihuò shāngdiàn?)
... et stormagasin?
costruzione
…超市?(…chāoshì?)
... et supermarked?
costruzione
…公交车站?(…gōngjiāo chē zhàn?)
... busstoppestedet?
costruzione
…地铁站?(…dìtiě zhàn?)
... metrostationen?
costruzione
…游客中心?(…yóukè zhōngxīn?)
... et turistkontor?
costruzione
…自动取款机?(…zìdòng qǔkuǎn jī?)
... en hæveautomat?
costruzione
我如何去 ___?(wǒ rúhé qù ___?)
Hvordan kommer jeg til ___?
Chiedere indicazioni per uno specifico luogo
…市中心?(…shì zhōngxīn?)
... til centrum?
luogo specifico
…火车站?(…huǒchē zhàn?)
...togstationen?
luogo specifico
…机场?(…jīchǎng?)
... lufthavnen?
luogo specifico
…警察局?(…jǐngchá jú?)
... politistationen?
luogo specifico
…[国家]使馆?(…[guójiā] shǐguǎn?)
... den [land] ambassade?
l'ambasciata di un certo paese
您能推荐一些好的 ___?(nín néng tuījiàn yīxiē hǎo de ___?)
kan du anbefale nogle gode ___?
Chiedere consiglio su un certo luogo
…酒吧?(…jiǔbā?)
... barer?
luogo
…咖啡馆?(…kāfēi guǎn?)
... cafeer?
luogo
…饭店?(…fàndiàn?)
... restauranter?
luogo
…夜店?(…yèdiàn?)
... natklubber?
luogo
…酒店?(…jiǔdiàn?)
... hoteller?
luogo
…旅游景点?(…lǚyóu jǐngdiǎn?)
... turistattraktioner?
luogo
…历史遗迹?(…lìshǐ yíjī?)
... historiske steder?
luogo
…博物馆?(…bówùguǎn?)
... museer?
luogo

Andando in giro - Direzioni

左转。(zuǒ zhuǎn.)
Drej til venstre.
Dare indicazioni
右转。(yòu zhuǎn.)
Drej til højre.
Dare indicazioni
直走。(zhí zǒu.)
Gå lige frem.
Dare indicazioni
往回走。(wǎng huí zǒu.)
Gå tilbage.
Dare indicazioni
停。(tíng.)
Stop.
Dare indicazioni
朝 ___ 的方向走。(cháo ___ de fāngxiàng zǒu.)
Gå hen imod ___.
Dare indicazioni
走过 ___。(zǒuguò___.)
Gå forbi ___.
Dare indicazioni
看着 ___。(kànzhe ___.)
Kig efter ___.
Dare indicazioni
下坡(xià pō)
Ned af bakken
Dare indicazioni
上坡(shàng pō)
Op ad bakke
Dare indicazioni
十字路口(shízìlù kǒu)
vejkryds
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
交通灯(jiāotōng dēng)
trafiklys
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni
公园(gōngyuán)
parkere
Punti di riferimento comuni quando si danno indicazioni

Andando in giro - Autobus/Treno

我可以从哪里买到公交/火车票?(wǒ kěyǐ cóng nǎlǐ mǎi dào gōngjiāo/huǒchē piào?)
Hvor kan jeg købe en bus/togbillet?
Chiedere dov'è un rivenditore di biglietti
我想买一张到__[地点]__ 的____,谢谢。(wǒ xiǎng mǎi yī zhāng dào__[dìdiǎn]__ de____, xièxiè.)
Jeg vil gerne købe en___ [sted]__, tak.
Comprare un biglietto per una certa destinazione
…单程票…(…dān chéng piào…)
... enkeltbillet...
biglietto di sola andata
…往返票…(…wǎngfǎn piào…)
... returbillet...
biglietto di andata e ritorno
…一等/二等座票…(…yī děng/èr děng zuò piào…)
... første klasse/anden klasse billet ...
biglietto in prima/seconda classe
…天票…(…tiān piào…)
... heldagsbillet ...
un biglietto valido per l'intera giornata
…周票…(…zhōu piào…)
... ugebillet ...
un biglietto valido per l'intera settimana
…月票…(…yuèpiào…)
... månedsbillet ...
un biglietto valido per l'intero mese
到__[地点]__的车票多少钱?(dào__[dìdiǎn]__de chē piào duōshǎo qián?)
Hvor meget koster en billet til __[sted]__ ?
Informarsi sui prezzi del biglietto per una certa destinazione
我想预定一个(靠窗户的)座位。(wǒ xiǎng yùdìng yīgè (kào chuānghù de) zuòwèi.)
Jeg vil gerne reservere et sæde (ved vinduet).
Prenotare uno specifico posto a sedere
这趟公交/火车在__[地点]__停站吗?(zhè tàng gōngjiāo/huǒchē zài__[dìdiǎn]__tíng zhàn ma?)
Stopper bussen/toget ved __[sted]__ ?
Chiedere se l'autobus o il treno si ferma in una certa località
去__[地点]__需要多长时间?(qù__[dìdiǎn]__xūyào duō cháng shíjiān?)
Hvor lang tid tager det at komme til __[sted]__?
Chiedere la durata del viaggio
去__[地点]__ 的公交/火车几点出发?(qù__[dìdiǎn]__ de gōngjiāo/huǒchē jǐ diǎn chūfā?)
Hvornår kører bussen/toget der går mod __[sted]__?
Chiedere quando un certo autobus/treno parte dalla stazione
这个座位有人坐了吗?(zhège zuòwèi yǒurén zuòle ma?)
Er dette sæde optaget?
Chiedere se il posto è ancora libero
这是我的座位。(zhè shì wǒ de zuòwèi.)
Dette er mit sæde.
Far notare che eri già seduto da prima in quel posto o che lo avevi prenotato

Andando in giro - Cartelli

营业中(yíngyè zhōng)
åben
Un negozio è aperto
关门(guānmén)
lukket
Un negozio è chiuso
入口处(rùkǒu chù)
indgang
cartello indicante l'entrata
出口(chūkǒu)
udgang
cartello indicante l'uscita
推(tuī)
skub
拉(lā)
træk
男士(nánshì)
mænd
Bagno per uomini
女士(nǚshì)
kvinder
Bagno per donne
正在使用(zhèngzài shǐyòng)
optaget
L'albergo non ha più camere disponibili/il bagno è occupato
空闲(kòng xián)
ledig
L'albergo ha camere disponibili/il bagno è libero

Andando in giro - Taxi

您知道预订出租车的电话吗?(nín zhīdào yùdìng chūzū chē de diànhuà ma?)
Kender du nummeret til en taxa?
Chiedere il numero telefonico dell'azienda dei taxi
我要去__[地点]__。(wǒ yào qù__[dìdiǎn]__.)
Jeg skal til __[sted]__.
Dire all'autista del taxi dove vuoi andare
去__[地点]__要花多少钱?(qù__[dìdiǎn]__yào huā duōshǎo qián?)
Hvor meget koster det at komme til __[sted]__?
Informarsi sulle tariffe dei taxi per andare in un certo luogo
您能在这边稍微等一会吗?(nín néng zài zhè biān shāowéi děng yī huǐ ma?)
Kan du venter her et øjeblik?
Chiedere al tassista di aspettarti mentre fai una commissione
跟着那辆车。(gēnzhe nà liàng chē.)
Følg efter den bil!
Da usare se sei un agente segreto

Andando in giro - Noleggio auto

在哪里可以租车?(zài nǎlǐ kěyǐ zūchē?)
Hvor er biludlejningen?
Chiedere dove puoi noleggiare una macchina
我想租一辆小车/大车/卡车。(wǒ xiǎng zū yī liàng xiǎochē/dà chē/kǎchē.)
Jeg vil gerne leje en lille bil/stor bil/varevogn.
Specificare che tipo di macchina vuoi noleggiare
…租一天/一周(…zū yītiān/yīzhōu)
... i en dag/en uge.
Specificare per quanto la vuoi noleggiare
我想要全套保险。(wǒ xiǎng yào quántào bǎoxiǎn.)
Jeg vil have en komplet dæknings forsikring.
Chiedere la massima copertura assicurativa possibile
我不需要保险。(wǒ bù xūyào bǎoxiǎn.)
Jeg har ikke brug for forsikring.
Chiedere di non essere assicurato
还车时我需要把油箱加满吗?(huán chē shí wǒ xūyào bǎ yóuxiāng jiā mǎn ma?)
Skal jeg levere bilen tilbage med en fyldt tank?
Chiedere se devi restituire la macchina col pieno di benzina
下一个加油站在哪里?(xià yīgè jiāyóu zhàn zài nǎlǐ?)
Hvor er den næste benzintank?
Chiedere dove puoi trovare il prossimo benzinaio
我想要多添加一个司机。(wǒ xiǎng yào duō tiānjiā yīgè sījī.)
Jeg vil gerne inkludere en anden fører.
Chiedere di includere un altro guidatore nel contratto di noleggio
城市/高速路上的限速是多少?(chéngshì/gāosù lùshàng de xiànsù shì duōshǎo?)
Hvad er fartgrænsen i byer/ på motorvejene?
Informarsi sui limiti di velocità della zona
油箱并不满。(yóuxiāng bìng bùmǎn.)
Tanken er ikke fuld.
Lamentarsi del serbatoio della benzina che non è pieno al 100%
引擎发出奇怪的声音。(yǐnqíng fāchū qíguài de shēngyīn.)
Motoren laver en underlig lyd.
Lamentarsi del problema che ha il motore
车坏了。(chē huàile.)
Bilen er skadet.
Lamentarsi dell'auto danneggiata