Thailandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati
Từ..., ta có thể thấy rằng...
จากที่เคยเห็นจาก...
Per la descrizione di dati non elaborati
Các dữ liệu cho thấy...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati
Các số liệu chỉ ra rằng...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Per la descrizione di dati non elaborati
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati
Đáng chú ý là...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... tỉ lệ thuận với...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Như dự đoán,...
อย่างที่ทำนายไว้...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Per effettuare un paragone fra dati
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Số liệu chỉ ra rằng...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Theo như số liệu cho thấy,...
ตามสถิติ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
พูดอย่างสถิติ
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti