Spagnolo | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
A partir de... se puede observar que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Amint látható ....
Como se puede ver en...
Per la descrizione di dati non elaborati
Az adatok alapján ...
Los datos parecen sugerir que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
La figuras revelan que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Az ábrákon látható, hogy ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Varios resultados relevantes fueron...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... fue asociado positivamente con...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Ahogy várható volt ....
Como se predijo...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Per effettuare un paragone fra dati
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Las estadísticas muestran que...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
A statisztikák szerint ...
Según las estadísticas,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statisztikai szempontból ...
Desde el punto de vista estadístico...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti