Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
It can be seen from… that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Amint látható ....
As can be seen from…, …
Per la descrizione di dati non elaborati
Az adatok alapján ...
The data would seem to suggest that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
The figures reveal that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Az ábrákon látható, hogy ...
From the figures it is apparent that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Several noteworthy results were…
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
The results of the present study demonstrate that…
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
...was positively correlated with…
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Ahogy várható volt ....
As predicted, …
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
This finding is consistent with X's contention that…
Per effettuare un paragone fra dati
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
This finding reinforces X's assertion that…
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
The statistics show that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
A statisztikák szerint ...
According to the statistics…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statisztikai szempontból ...
Statistically speaking…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti