Francese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
On peut voir avec... que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Amint látható ....
Comme il peut être vu avec..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Az adatok alapján ...
Les informations semblent suggérer que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Les chiffres révèlent que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Az ábrákon látható, hogy ...
Au regard des chiffres, il est clair que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Plusieurs résultats notables furent...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Une corrélation fut établie entre...et...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Ahogy várható volt ....
Comme prévu, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Per effettuare un paragone fra dati
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Les statistiques montrent que...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
A statisztikák szerint ...
Selon les statistiques...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statisztikai szempontból ...
Statistiquement parlant...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti