Danese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Det kan ses ud fra... at...
Per la descrizione di dati non elaborati
Amint látható ....
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Az adatok alapján ...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Per la descrizione di dati non elaborati
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Figurerne afslører at...
Per la descrizione di dati non elaborati
Az ábrákon látható, hogy ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Per la descrizione di dati non elaborati
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... var absolut korreleret med...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Ahogy várható volt ....
Som forudset,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Per effettuare un paragone fra dati
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statistikkerne viser at...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
A statisztikák szerint ...
I følge statistikkerne...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statisztikai szempontból ...
Statistisk set...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti