Thailandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

...'den görülebileceği üzere ...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Per la descrizione di dati non elaborati
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati
Sayılar gösteriyor ki ...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Per la descrizione di dati non elaborati
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati
... kayda değer birkaç sonuçtu.
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Tahmin edildiği üzere ...
อย่างที่ทำนายไว้...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Per effettuare un paragone fra dati
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

İstatistikler gösteriyor ki ...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere göre ...
ตามสถิติ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel olarak konuşursak ...
พูดอย่างสถิติ
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti