Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

...'den görülebileceği üzere ...
Din faptul că...reiese...
Per la descrizione di dati non elaborati
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
După cum putem observa din...,....
Per la descrizione di dati non elaborati
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Datele par să sugereze faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati
Sayılar gösteriyor ki ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...a fost corelat pozitiv cu...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Tahmin edildiği üzere ...
După cum am anticipat,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Per effettuare un paragone fra dati
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

İstatistikler gösteriyor ki ...
Statisticile demonstrează faptul că...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere göre ...
Conform statisticilor...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Din punct de vedere statistic...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti