Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

...'den görülebileceği üzere ...
It can be seen from… that…
Per la descrizione di dati non elaborati
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
As can be seen from…, …
Per la descrizione di dati non elaborati
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
The data would seem to suggest that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Sayılar gösteriyor ki ...
The figures reveal that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
From the figures it is apparent that…
Per la descrizione di dati non elaborati
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Several noteworthy results were…
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
The results of the present study demonstrate that…
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...was positively correlated with…
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Tahmin edildiği üzere ...
As predicted, …
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
This finding is consistent with X's contention that…
Per effettuare un paragone fra dati
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
This finding reinforces X's assertion that…
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

İstatistikler gösteriyor ki ...
The statistics show that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere göre ...
According to the statistics…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statistically speaking…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti