Greco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

...'den görülebileceği üzere ...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Per la descrizione di dati non elaborati
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Per la descrizione di dati non elaborati
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Per la descrizione di dati non elaborati
Sayılar gösteriyor ki ...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Per la descrizione di dati non elaborati
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Per la descrizione di dati non elaborati
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Tahmin edildiği üzere ...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Per effettuare un paragone fra dati
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

İstatistikler gösteriyor ki ...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere göre ...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Στατιστικά μιλώντας...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti