Giapponese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

...'den görülebileceği üzere ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Per la descrizione di dati non elaborati
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
・・・・に見られるように、・・・・
Per la descrizione di dati non elaborati
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
このデータはおそらく・・・・を示している。
Per la descrizione di dati non elaborati
Sayılar gösteriyor ki ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Per la descrizione di dati non elaborati
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Per la descrizione di dati non elaborati
... kayda değer birkaç sonuçtu.
・・・・という注目すべき結果になった。
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Tahmin edildiği üzere ...
予想通り、・・・・
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Per effettuare un paragone fra dati
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

İstatistikler gösteriyor ki ...
・・・・ということをこの統計は示している。
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere göre ...
統計によると、・・・・
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel olarak konuşursak ...
統計的に見て、・・・・
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti