Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

...'den görülebileceği üzere ...
To může být vidět z..., že...
Per la descrizione di dati non elaborati
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Jak je možno vidět z..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Zdá se, že údaje naznačují...
Per la descrizione di dati non elaborati
Sayılar gösteriyor ki ...
Čísla ukazují, že...
Per la descrizione di dati non elaborati
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Z údajů je zřejmé, že...
Per la descrizione di dati non elaborati
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Výsledky této studie ukazují, že...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...pozitivně koreloval(a) s...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Tahmin edildiği üzere ...
Jak se dalo předpokládat,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Per effettuare un paragone fra dati
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

İstatistikler gösteriyor ki ...
Dané statistiky ukazují, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere göre ...
Podle daných statistických údajů...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statisticky řečeno...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti