Turco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Aus ... wird ersichtlich, dass...
...'den görülebileceği üzere ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Wie ... zeigt, ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Per la descrizione di dati non elaborati
Die Zahlen legen offen, dass...
Sayılar gösteriyor ki ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... korreliert positiv mit... .
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Wie prognostiziert, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Per effettuare un paragone fra dati
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
İstatistiklere göre ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rein statistisch gesehen,...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti