Thailandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det framgår av ... att ...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati
Enligt vad som framgår av ..., ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Per la descrizione di dati non elaborati
Uppgifterna verkar antyda att ...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati
Siffrorna avslöjar att ...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Per la descrizione di dati non elaborati
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati
Några anmärkningsvärda resultat är ...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaten från denna studie visar på att ...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var positivt korrelerade med ....
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som förutspått, ...
อย่างที่ทำนายไว้...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Per effettuare un paragone fra dati
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistiken visar att ...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt statistiken ...
ตามสถิติ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rent statistiskt sett ...
พูดอย่างสถิติ
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti