Hindi | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det framgår av ... att ...
... से पता चलता है कि...
Per la descrizione di dati non elaborati
Enligt vad som framgår av ..., ...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Per la descrizione di dati non elaborati
Uppgifterna verkar antyda att ...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Per la descrizione di dati non elaborati
Siffrorna avslöjar att ...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Per la descrizione di dati non elaborati
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Per la descrizione di dati non elaborati
Några anmärkningsvärda resultat är ...
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaten från denna studie visar på att ...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var positivt korrelerade med ....
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som förutspått, ...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Per effettuare un paragone fra dati
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistiken visar att ...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt statistiken ...
आकड़ों के अनुसार
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rent statistiskt sett ...
आकड़ों के अनुसार
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti