Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Это можно предположить, исходя из того, что...
Din faptul că...reiese...
Per la descrizione di dati non elaborati
Как можно заметить, исходя из..., ...
După cum putem observa din...,....
Per la descrizione di dati non elaborati
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Datele par să sugereze faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati
Цифровые данные обнаруживают, что...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... хорошо сочеталось с ...
...a fost corelat pozitiv cu...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Как мы и предполагали...
După cum am anticipat,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Per effettuare un paragone fra dati
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Статистика показывает, что...
Statisticile demonstrează faptul că...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Согласно статистике...
Conform statisticilor...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Статистиически...
Din punct de vedere statistic...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti