Ungherese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Din faptul că...reiese...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati
După cum putem observa din...,....
Amint látható ....
Per la descrizione di dati non elaborati
Datele par să sugereze faptul că...
Az adatok alapján ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Az ábrákon látható, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...a fost corelat pozitiv cu...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
După cum am anticipat,...
Ahogy várható volt ....
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Per effettuare un paragone fra dati
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statisticile demonstrează faptul că...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Conform statisticilor...
A statisztikák szerint ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Din punct de vedere statistic...
Statisztikai szempontból ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti