Spagnolo | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Din faptul că...reiese...
A partir de... se puede observar que...
Per la descrizione di dati non elaborati
După cum putem observa din...,....
Como se puede ver en...
Per la descrizione di dati non elaborati
Datele par să sugereze faptul că...
Los datos parecen sugerir que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
La figuras revelan que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Con base en las figuras se puede notar que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Varios resultados relevantes fueron...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...a fost corelat pozitiv cu...
... fue asociado positivamente con...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
După cum am anticipat,...
Como se predijo...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Per effettuare un paragone fra dati
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statisticile demonstrează faptul că...
Las estadísticas muestran que...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Conform statisticilor...
Según las estadísticas,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Din punct de vedere statistic...
Desde el punto de vista estadístico...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti