Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Din faptul că...reiese...
It can be seen from… that…
Per la descrizione di dati non elaborati
După cum putem observa din...,....
As can be seen from…, …
Per la descrizione di dati non elaborati
Datele par să sugereze faptul că...
The data would seem to suggest that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
The figures reveal that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
From the figures it is apparent that…
Per la descrizione di dati non elaborati
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Several noteworthy results were…
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
The results of the present study demonstrate that…
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...a fost corelat pozitiv cu...
...was positively correlated with…
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
După cum am anticipat,...
As predicted, …
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
This finding is consistent with X's contention that…
Per effettuare un paragone fra dati
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
This finding reinforces X's assertion that…
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statisticile demonstrează faptul că...
The statistics show that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Conform statisticilor...
According to the statistics…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
When one looks at the statistics, one can see that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Din punct de vedere statistic...
Statistically speaking…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti