Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Din faptul că...reiese...
To může být vidět z..., že...
Per la descrizione di dati non elaborati
După cum putem observa din...,....
Jak je možno vidět z..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Datele par să sugereze faptul că...
Zdá se, že údaje naznačují...
Per la descrizione di dati non elaborati
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Čísla ukazují, že...
Per la descrizione di dati non elaborati
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Z údajů je zřejmé, že...
Per la descrizione di dati non elaborati
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Výsledky této studie ukazují, že...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...a fost corelat pozitiv cu...
...pozitivně koreloval(a) s...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
După cum am anticipat,...
Jak se dalo předpokládat,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Per effettuare un paragone fra dati
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statisticile demonstrează faptul că...
Dané statistiky ukazují, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Conform statisticilor...
Podle daných statistických údajů...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Din punct de vedere statistic...
Statisticky řečeno...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti