Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Pode ser visto de/do/da...que...
Din faptul că...reiese...
Per la descrizione di dati non elaborati
Como pode ser observado em/no/na...
După cum putem observa din...,....
Per la descrizione di dati non elaborati
Os dados sugerem que...
Datele par să sugereze faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati
A figura revela que...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati
De acordo com as figuras, é evidente que...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati
Alguns números significativos foram...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Os resultados do presente estudo demostram que...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...foi positivamente correlacionado com...
...a fost corelat pozitiv cu...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Como previsto,...
După cum am anticipat,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Per effettuare un paragone fra dati
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

As estatísticas mostram que...
Statisticile demonstrează faptul că...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
De acordo com as estatísticas...
Conform statisticilor...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Estatisticamente falando...
Din punct de vedere statistic...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti