Portoghese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Patrząc na ... można zauważyć, że...
Pode ser visto de/do/da...que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Jak można zauważyć na... , ...
Como pode ser observado em/no/na...
Per la descrizione di dati non elaborati
Dane te zdają się sugerować, że...
Os dados sugerem que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Dane wykazują, że...
A figura revela que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Z danych wynika, że...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Per la descrizione di dati non elaborati
Kilka godnych uwagi wyników...
Alguns números significativos foram...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...był dodatnio skorelowany z...
...foi positivamente correlacionado com...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Como previsto,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Per effettuare un paragone fra dati
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statystyki pokazują, że...
As estatísticas mostram que...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Według statystyk...
De acordo com as estatísticas...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statystycznie rzecz biorąc...
Estatisticamente falando...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti