Tedesco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Uit ... blijkt dat ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Per la descrizione di dati non elaborati
Zoals ... aantoont, ...
Wie ... zeigt, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Per la descrizione di dati non elaborati
De cijfers onthullen dat ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Per la descrizione di dati non elaborati
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... verhoudt zich positief tot ...
... korreliert positiv mit... .
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Zoals voorspeld, ...
Wie prognostiziert, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Per effettuare un paragone fra dati
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

De statistieken tonen aan dat ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Volgens de statistieken ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistisch gezien ...
Rein statistisch gesehen,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti