Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Uit ... blijkt dat ...
Din faptul că...reiese...
Per la descrizione di dati non elaborati
Zoals ... aantoont, ...
După cum putem observa din...,....
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Datele par să sugereze faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati
De cijfers onthullen dat ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... verhoudt zich positief tot ...
...a fost corelat pozitiv cu...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Zoals voorspeld, ...
După cum am anticipat,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Per effettuare un paragone fra dati
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

De statistieken tonen aan dat ...
Statisticile demonstrează faptul că...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Volgens de statistieken ...
Conform statisticilor...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistisch gezien ...
Din punct de vedere statistic...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti