Giapponese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Uit ... blijkt dat ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Per la descrizione di dati non elaborati
Zoals ... aantoont, ...
・・・・に見られるように、・・・・
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Per la descrizione di dati non elaborati
De cijfers onthullen dat ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Per la descrizione di dati non elaborati
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
・・・・という注目すべき結果になった。
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... verhoudt zich positief tot ...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Zoals voorspeld, ...
予想通り、・・・・
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Per effettuare un paragone fra dati
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

De statistieken tonen aan dat ...
・・・・ということをこの統計は示している。
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Volgens de statistieken ...
統計によると、・・・・
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistisch gezien ...
統計的に見て、・・・・
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti