Arabo | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Uit ... blijkt dat ...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Zoals ... aantoont, ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Per la descrizione di dati non elaborati
De cijfers onthullen dat ...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... verhoudt zich positief tot ...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Zoals voorspeld, ...
كما هو متقّع، ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Per effettuare un paragone fra dati
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

De statistieken tonen aan dat ...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Volgens de statistieken ...
وفقاً للإحصائيّات...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistisch gezien ...
من الناحية الإحصائيّة
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti