Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Dall'osservazione dei dati si registra...
Din faptul că...reiese...
Per la descrizione di dati non elaborati
Come si può osservare da...., ...
După cum putem observa din...,....
Per la descrizione di dati non elaborati
I dati sembrano suggerire che...
Datele par să sugereze faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati
I grafici rivelano che...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati
Dal grafico si rende evidente che...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati
Alcuni dati degni di nota sono...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... è direttamente proporzionale a...
...a fost corelat pozitiv cu...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Come già annunciato...
După cum am anticipat,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Per effettuare un paragone fra dati
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

La statistica mostra che...
Statisticile demonstrează faptul că...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Conform statisticilor...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Parlando in termini statistici...
Din punct de vedere statistic...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti