Ungherese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

It can be seen from… that…
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati
As can be seen from…, …
Amint látható ....
Per la descrizione di dati non elaborati
The data would seem to suggest that…
Az adatok alapján ...
Per la descrizione di dati non elaborati
The figures reveal that…
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati
From the figures it is apparent that…
Az ábrákon látható, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Several noteworthy results were…
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
The results of the present study demonstrate that…
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The number of… has risen/fallen in correlation to…
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...was positively correlated with…
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
As predicted, …
Ahogy várható volt ....
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
This finding is consistent with X's contention that…
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Per effettuare un paragone fra dati
This finding reinforces X's assertion that…
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

The statistics show that…
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
According to the statistics…
A statisztikák szerint ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
When one looks at the statistics, one can see that…
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistically speaking…
Statisztikai szempontból ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti